Terug

Wat is Sterk Vrouwenwerk?

In het project Sterk Vrouwenwerk bundelen het Vlaams Netwerk tegen Armoede en ZIJkant hun kennis rond armoede en vrouwenrechten. Samen zetten we ons in om de arbeidsmarktpositie van vrouwen in armoede te versterken. Dit doen we door vrouwen in armoede te begeleiden naar duurzame tewerkstelling bij een vaste retailpartner, Colruyt Group.

Trajectbegeleiding van Sterk Vrouwenwerk

We brengen drempels die duurzame tewerkstelling in de weg staan in kaart en pakken deze samen aan. Dat doen we zowel individueel als collectief. De sterkte van het collectief is dat vrouwen bewust worden van structurele uitsluitingsmechanismen. We zoeken naar oplossingen voor drempels en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Belangrijke thema’s waarrond we werken zijn onder meer combinatie van werk en gezin, kinderopvang, psychologische drempels (angsten en zelfvertrouwen), mobiliteit, culturele drempels (dragen van een hoofddoek), Nederlandse taalvaardigheid, etc. Samen met de vrouwen gaan we in gesprek met beleidsmakers om structurele drempels in het tewerkstellingsbeleid aan te pakken. Tijdens de individuele ondersteuning is er ruimte om antwoorden te zoeken voor individuele noden en drempels.

Coaching op de werkvloer

Naast de begeleiding naar duurzaam werk, bouwen we aan een armoede-, gender-, en cultuurbewust HR-beleid op de werkvloer. Het coachen van de werkgevers en leidinggevenden is een belangrijk onderdeel van het project. Colruyt Group is onze vaste partner voor de tewerkstelling van de deelneemsters. Met hen werken we ook drempelverlagend rond selectieprocedures en experimenteren met het concept van open-hiring. We gaan voor een job op maat met waar nodig een aangepast takenpakket, werkuren en extra ondersteuning op de werkvloer (bijvoorbeeld taalcoaching voor anderstaligen). Eenmaal de deelnemende vrouwen aan het werk zijn, blijven we drempels identificeren die zij ervaren op de werkvloer. De trajectbegeleiders werken samen met de deelneemsters en leidinggevende(n) om deze aan te pakken.

Maak kennis met het team

Tine: Coördinator

Als beleidsmedewerkster op het thema werk en sociale economie neemt Tine de coördinatie van het project voor haar rekening. Achter de schermen houdt ze het overzicht over de globale werking van het project, de samenwerking met partners en de te behalen doelstellingen. Hebben de projectmedewerksters nood aan een klankbord? Dan staat ze altijd klaar om mee te denken. Ze zorgt er bovendien voor dat de opgedane inzichten tijdens en na het project hun weg (blijven) vinden richting beleidsmakers en andere oplossingsactoren.

Cindy: Ervaringsdeskundige trajectbegeleider

Cindy werkt is ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede. Daarvoor was ze o.a. meer dan 12 jaar lid van Recht-Op, een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, en werkte ze als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting voor de KDG Hogeschool in Antwerpen. Ervaringsdeskundigheid is doorslaggevend in de strijd tegen armoede. Daarom zet Cindy haar expertise en armoede-ervaring binnen Sterk Vrouwenwerk in. Als brugfiguur creëert ze herkenbaarheid en openheid over armoede-ervaringen bij de deelneemsters, ziet ze erop toe dat stereotiepe en negatieve beeldvorming over mensen in armoede doorbroken kan worden én dat de stem van de deelneemsters gehoord en versterkt wordt.

Frida: Trajectbegeleider

Als trajectbegeleider van het project Sterk Vrouwenwerk ligt Frida's focus op het ondersteunen en begeleiden van vrouwen in armoede op en naast de werkvloer. Haar benadering is gericht op het ontwikkelen van een sterke vertrouwensrelatie, waar uitwisseling van ervaringen en ideeën kan plaatsvinden in een veilige omgeving. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten bespreken we de drempels waar vrouwen op stuiten en zoeken we naar oplossingen. Daarnaast werk ze samen met de betrokkenen een gepersonaliseerd traject op maat uit die aansluit bij hun behoeften, doelen en mogelijkheden.

Eline: Projectmedewerker

Vanuit haar rol als projectmedewerker bij ZIJkant, brengt Eline het genderaspect binnen tijdens het Sterk Vrouwenwerktraject. ZIJkant vzw heeft een expertise rond arbeid, sociaal recht en gender. Eline maakt een inhoudelijke neerslag van de Sterk Vrouwenwerk-sessies, biedt ondersteuning bij de uitwerking van de methodieken en individuele begeleiding en zoekt naar manieren om de stem van de betrokken vrouwen verder te laten galmen via sociale media en artikels.

Meer weten over ZIJkant?

Surf naar de website

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.