Terug

Drie eisen voor gelijke kansen in het onderwijs

Het Netwerk tegen Armoede heeft drie aanbevelingen voor gelijke kansen in het onderwijs opgesteld. De aanbevelingen maken deel uit van de 24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid in ons memorandum voor de verkiezingen in 2024.

1. Beperk schoolkosten in het onderwijs

Schoolkosten moeten beperkt blijven om ons onderwijs voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken. Scholen zijn hiervoor op zoek naar handvaten, de overheid dient hen te ondersteunen en begeleiding te bieden. Daarnaast pleit het Netwerk tegen Armoede voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en een tijdig betaalde, kostendekkende schooltoeslag bij het Groeipakket.

2. Laat elke leerling het schooljaar starten met de nodige leermiddelen

Alle leerlingen moeten op 1 september aan de start komen met het nodige schoolmateriaal, zoals schoolboeken, een laptop, gespecialiseerd materiaal voor specifieke opleidingen (koksmes, kappersschaar) … Daarvoor moet er een verbod op zwarte lijsten bij boekenleveranciers komen, de mogelijkheid tot gespreide betaling op maat en een ban op incassobureaus.

3. Beschouw ouders en school als evenwaardige partners in het onderwijs

We pleiten voor een goede communicatie tussen ouders en school als basis voor een sterke ouder-school samenwerking. Ouderbetrokkenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, scholen voorzien de contouren en werken drempels weg om een partnerschap tussen ouders en school mogelijk te maken. Brugfiguren hebben hier een belangrijke rol in. Ze hebben vaak een achtergrond in sociaal werk of zijn ervaringsdeskundig en creëren een verbinding tussen ouders, onderwijs en welzijn.

Memorandum '24 speerpunten voor een structureel armoedebeleid in '24'

Lees het memorandum

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.