Terug

Programma

Tijdens het Toekomstcongres van 8 juni in La Madeleine in Brussel blikten we samen met een 450 aanwezigen terug en gaven een stand van zaken van de resultaten. We keken ook vooruit met de uitdagingen en plannen voor de toekomst. We spraken af in La Madeleine in Brussel, symbolische plek waar het Algemeen Verslag van de Armoede voorgesteld werd in 1994.

Centraal stonden de ervaringskennis van mensen in armoede en hun participatie en dialoog met de samenleving. We gingen in gesprek met medestanders, politici, beleidsmakers, het middenveld, onderzoekers … en nodigden hen uit voor ontmoeting, debat, interviews, een creatief traject met de verenigingen, culturele intermezzo’s …

Herbekijk het gedetailleerde programma op deze pagina.

Gedetailleerd programma

 • 13u15: Welkom, gastvrouwen Annabelle Van Nieuwenhuyse en ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp

 • Verwelkoming, covoorzitters Pascale Cockhuyt en Farida Zaouad

1e panel: Terugblik op 20 jaar strijd tegen armoede en belang van ervaringsdeskundigheid

Gastspreker dr. Lisbeth Verharen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, over het belang van structurele armoedebestrijding met en vanuit ervaringskennis van mensen in armoede

Lisbeth Verharen is lector Versterken van Sociale Kwaliteit en programmamanager Fair Health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze geeft eveneens leiding aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, één van de vijftien werkplaatsen in Nederland. In al deze rollen heeft zij aandacht voor vraagstukken rond armoede en het belang van ervaringskennis.

Lisbeth Verharen
1e panelgesprek: 20 jaar strijd tegen armoede en Armoededecreet

Mensen uit het veld over het belang van beleidsparticipatie van mensen in armoede, met panelleden:

 • moderator: Nico Bogaerts, hoofdredacteur van Sociaal.Net
 • Kris Raemdonck en Ann Milis, tandem Vrienden van ‘t Huizeke
 • Marc Jans, voormalig voorzitter Netwerk tegen Armoede en Frederic Vanhauwaert, voormalig coördinator Netwerk tegen Armoede
 • Naima Charkaoui, directeur beleid 11.11.11 en Henk Van Hootegem, coördinator Steunpunt Armoedebestrijding
 • Ludo Horemans, eerste voorzitter Netwerk tegen Armoede (videoboodschap)

Kris Raemdonck, coördinatrice van Vrienden van het Huizeke en er werkzaam sedert 1995 (eerst als vrijwilliger, sinds 1997 als beroepskracht).
Ze studeerde af in 1983 als maatschappelijk werker. Ze werkte jarenlang binnen de thuislozenzorg van Vrienden van het Huizeke, toen een onderdeel van CAW Archipel, als begeleider en leidinggevende. Na de recentste fusie van de CAW’s verzelfstandigde ze de vzw Vrienden van het Huizeke opnieuw als een werking die, in samenwerking met Damiaanactie, dakloze tbc-patiënten huisvest en begeleidt, een buurtwerking in de Marollen heeft en erkend is als Vwawn. Ze is voorvechtster en pleitbezorger van het outreachend werken onder de vorm van brugfiguren (specifiek schoolpoortwerkers) en de inzet van ervaringsdeskundigen als volwaardige personeelsleden.

Kris Raemdonck

Ann Milis werkt sinds 2006 als ervaringsdeskundige bij Vrienden van het Huizeke. Van 2018 tot 2020 was ze co-voorzitter van het Vlaams Netwerk tegen Armoede.

Ann Milis

Marc Jans is al enige jaren actief op de brug tussen middenveld, wetenschap en beleid. Vandaag is hij in dienst van Socius, steunpunt sociaal-cultureel werk. Daarvoor ook als onderzoeker aan de KULeuven, sociale en culturele pedagogiek, en als coördinator bij het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Tot voor kort was hij op vrijwillige basis beheerder en co-voorzitter bij het Netwerk tegen Armoede.

Marc Jans

Frederic Vanhauwaert was tussen 2009 en 2018 algemeen coördinator en woordvoerder van Netwerk tegen Armoede. Vandaag is Frederic consultant en vennoot bij het coöperatief adviesbureau Strategies & Leaders. Hij staat er non-profit organisaties bij op diverse vlakken: strategie, interim management, leiderschap …

Frederic Vanhauwaert

Naima Charkaoui werkt sinds 2001 rond mensenrechten, ongelijkheid en racisme. Ze is momenteel directeur beleid bij 11.11.11, werkte eerder bij het Kinderrechtencommissariaat rond het thema armoede en was daarvoor directeur bij het Minderhedenforum. Daarnaast is ze auteur van onder meer ‘Racisme: over wonden en veerkracht’.

Naima Charkaoui

Henk Van Hootegem is coördinator van het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Hij is sociaal agoog (UGent) van opleiding. Hij werkt sinds 2000 bij het Steunpunt, en was voorheen werkzaam in het jeugdwelzijnswerk met maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren, het integratiewerk en het schoolopbouwwerk.

Henk Van Hootegem

Ludo Horemans was bijna 40 jaar actief aan de basis in het opbouwwerk in Antwerpen. Hij werkte heel de tijd nauw samen met verenigingen waar armen het woord nemen. Vanuit daaruit was hij ook actief op het vlak van armoedebestrijding op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Tot 2006 is Ludo gedurende 15 jaar voorzitter geweest van het Vlaams Forum Armoedebestrijding dat overgegaan is in het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Hij is ook actief in het Belgisch en Europees Netwerk Armoedebestrijding sinds hun ontstaan in 1990. Hij was voorzitter van het Europees Netwerk Armoedebestrijding EAPN (European Anti Poverty Network) van 2001 tot 2003, en werd opnieuw als voorzitter verkozen in 2006 voor een termijn van zes jaar.

Ludo Horemans
 • optreden ambassadeur Tom Helsen met solidariteitslied ‘It could happen to you too’ en interview over zijn engagement

korte pauze

2e panel: Blik op de toekomst en aanbevelingen voor de strijd tegen armoede

Gastspreker professor Wim Van Lancker, KU Leuven, brengt recepten voor de strijd tegen armoede in de toekomst

Wim Van Lancker is professor sociaal werk en sociaal beleid, verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit van het sociaal beleid in het verminderen van armoede.

Wim Van Lancker
2e panelgesprek: Blik op de toekomst

Panel met experts over aanbevelingen en uitdagingen voor de toekomst rond een aantal centrale thema’s:

 • moderatoren: Annabelle Van Nieuwenhuyse en ervaringsdeskundige Maria Hebbelinck
 • Fons Leroy, voormalig topman VDAB (werk)
 • Christine Hannes, directrice Spectrumschool Deurne (onderwijs)
 • Hugo Beersmans, woordvoerder Woonzaak (wonen)
 • Hind Eljadid, woordkunstenaar en schrijver (cultuur, jeugd en vrije tijd)

Fons Leroy zet zich al jarenlang professioneel in voor het arbeidsmarktbeleid, o.a. als (adjunct-)kabinetschef voor diverse ministers bevoegd voor werk en sociale zaken. In 2005 werd hij gedelegeerd bestuurder van VDAB en in 2016 voorzitter van het European Network of Public Employment Services tot zijn pensionering op 1 juli 2019. Ook vandaag is hij nog erg actief als voorzitter van o.a. GTB Vlaanderen. Hij schreef verschillende boeken over het arbeidsmarktbeleid, zoals 'De bestrijding van de langdurige werkloosheid in Vlaanderen' en 'Ik wil gewoon werken'.

Fons Leroy

Christine Hannes is in 2003 gestart als leraar Nederlands en Engels in GO! Spectrumschool, een school voor secundair onderwijs die meer dan 50 beroepsgerichte- en technische opleidingen aanbiedt. De school werkt via projecten en activiteiten sterk aan de ontplooiing van de persoonlijkheid van de leerling en het ontdekken van zijn of haar talenten. Sinds 2012 is zij directeur van de Spectrumschool.

Christine Hannes

Hugo Beersmans is auteur van 'WOONZAAK', uitgegeven in 2022 bij EPO. In de jaren '90 was hij coauteur van de 'Vlaamse Wooncode' en sinds 2013 ere-administrateur-generaal van het Agentschap Wonen Vlaanderen van de Vlaamse overheid.

Hugo Beersmans

Hind Eljadid is een Antwerpse woordkunstenaar en schrijver. Voor haar performatieve woordkunst won ze verschillende awards waaronder de VanDale spoken award in 2017, de BILL-award in 2018, de emancipatieprijs van VOEM in 2019, de El Hizrja literatuurprijs in 2020 … Ze schreef in 2021 met haar debuut 'KRUIMELDIEF' het leven van haar en haar zus neer. Met haar kritische gedachtegang verovert ze woord per woord de literaire wereld.

Hind Eljadid
 • spoken word Farida Zaouad, covoorzitter Netwerk tegen Armoede

 • tussendoor participatief traject op basis van een traject met mensen uit de verenigingen

 • dubbelinterview met algemeen coördinator Heidi Degerickx en Vlaams minister Benjamin Dalle

 • slotwoord en bedanking

 • afsluitend optreden Onze Rijkdom

 • 16u30: afsluitende receptie (tot 18u)

Onze Rijkdom

Mensen van diverse afkomst, allemaal met ervaring in armoede, vormen het koor ‘Onze Rijkdom’. Ze brengen liedjes met zelfgeschreven teksten, uit het leven gegrepen. Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar maar ook met een flinke dosis humor. Onze Rijkdom trad voor het eerst op in 2011 en toerde van Oostende tot in Amsterdam, in scholen, cultuurcentra, het Vlaams Parlement en zelfs voor Koningin Mathilde. Het koor blijft een breed publiek ontroeren en verbazen. In 2019 werd een tweede CD opgenomen.

Zangers: Hubert Beeckmans, Ingrid Van Aarsen, Bernard Tamo, Baudoin Sangwa Mulowe, Julya Sadikova, Greet Baart, Ligam Mahynthan, Lutgart Simoens, Marleen Obijn, Nadia Magnus, Natasha Ruelens, Leslie Heyvaert, Joke Lescouhier, Chantal Ribbens, Ann Van Dyck

Muzikanten: Hans Van Cauwenberghe (zang en gitaar), David De Smet (zang en piano), Peter Verhaegen (bas), Jan Moonen (gitaar), Eric Rits (drum).

Terugblik: foto's en de aftermovie van het Toekomstcongres

Herbeleef het congres

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.