Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede


De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid

Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid

13/06/2019

Armoedig beleid betekende vooral bijkomende taksen en prijsstijgingen. Kwetsbare groepen moeten elke dag de onverbiddelijke keuze maken tussen verwarming en voedsel, tussen huur en schoolgeld betalen. Kinderarmoede is de top van de ijsberg van het onbarmhartige beleid.


Toch had Vlaanderen andere keuzes kunnen maken. Bea Cantillon en Wim Van Lancker wezen al op het gebrek aan moed om van het Groeipakket een instrument tegen armoede en ongelijkheid te maken. Canada opteerde voor zo een beleid. Hun kinderarmoedeplan is ambitieus en bevat voldoende middelen met een genereus Groeipakket voor de kwetsbare groepen.


Het huidige Vlaamse Groeipakket zal, zoals Leen Dubois van K&G zegt, inderdaad een effect hebben op armoede en ongelijkheid, maar niet voldoende. Vandaag is amper 6 % van het budget voor het Groeipakket bestemd voor sociale toeslagen. Optrekken tot 10% zou een wereld van verschil maken.

Decenniumdoelen, in haar campagne Komafmetarmoede, heeft aangetoond dat mits een heroriëntering van het huidige budget, echt ingezet kan worden op armoedebestrijding. Een hoger bedrag voor elk kwetsbaar gezin is mogelijk. Armoedeorganisaties als het Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg verwittigden de regering al in de armoedetoets. Zij bleef echter doof voor wat leeft bij mensen in armoede.


De toekomstige regering kan een nieuwe blamage vermijden. Inzetten op kinderarmoede vraagt meer dan een lik-op-stuk beleid, het vraagt een moedig beleid dat gaat voor investeren in kinderen en gezinnen. Wanneer gaan de regeringsonderhandelingen over zaken die er echt toe doen?

 
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid"
Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

13/06/2019

Schooltoelagen mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. We begrijpen heel goed dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‘problematische afwezigheden’. Maar net als de Vlaamse ombudsman geloven we niet in deze maatregel. Schooltoelagen terugstorten is ten eerste een zeer zware dobber voor mensen in armoede, ook al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. De gezinnen in armoede hebben geen ‘overschot’ dat ze zomaar even kunnen terugbetalen – laat staan dat ze er de extra kosten nog kunnen bijnemen als er een deurwaarder aan te pas moet komen.
 

Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Schooltoelagen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem, want dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben – waar een terugvordering geen oplossing voor is. De maatregel treft de ouders, in plaats van dat ze de jongere bijstuurt en schiet daarmee zijn doel voorbij. Het Netwerk tegen Armoede vindt de maatregel ook discriminerend: ouders die geen schooltoelage ontvangen, worden immers niet op dezelfde manier ‘beboet’.
 

Minister Crevits nuanceert dat het ‘slechts’ gaat om 1% van de schooltoelagen – wel, als het aantal zo verwaarloosbaar is, is dat een reden te meer om de maatregel gewoon af te schaffen.

 
Lees meer over "Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen"
Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop

Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop

11/06/2019
De jongeren van Recht-Op werkten hard! Samen met een ervaren fotograaf gingen ze de voorbije maanden aan de slag met fotografie. Ze leerden de technische en artistieke aspecten van het medium kennen en onderzochten hoe fotografie taal kan bieden aan hun ervaringen en verhalen kan vertellen over hun leefwereld.
 
Samen zochten de jongeren naar thema’s die voor hen belangrijk zijn en manieren waarop ze die wilden (ver)beelden. Het resultaat is een fotoreeks die licht werpt op de hoop én wanhoop van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
Lees meer over "Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop"
Inzicht in armoede: het verhaal van Cindy

Inzicht in armoede: het verhaal van Cindy

8/06/2019
"Vandaag groeien in ons land nog steeds duizenden kinderen op in armoede. Dat is onaanvaardbaar. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, en ik ben vastbesloten om te blijven groeien in mijn job, zodat ik kan opkomen voor hen die het door omstandigheden zelf niet kunnen."

Een krachtig statement van Cindy, als ervaringsdeskundige aan de slag bij Netwerk tegen Armoede. In Libelle legt ze uit hoe een vereniging waar armen het woord nemen het leven van mensen op het juiste spoor kan brengen.

Lees het interview in Libelle.
Lees meer over "Inzicht in armoede: het verhaal van Cindy"
Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

7/06/2019
De verkiezingsuitslag van 26 mei doet de alarmbellen afgaan. Dat zoveel mensen hun toevlucht zoeken tot extreemrechts heeft verschillende redenen. Dit is geen resultaat om vrolijk van te worden, wel een alarmsignaal om te kijken waarom mensen zich afkeren van de politiek, waarvan ze niet meer geloven dat die een oplossing kan bieden voor hun problemen. Zeker is dat armoedebestrijding de voorbije jaren allesbehalve een prioriteit was, wel integendeel. Wie nu geen absolute topprioriteit maakt van de strijd tegen armoede, pleegt schuldig verzuim.

Daarom is het een goede zaak dat het Netwerk tegen Armoede en ook de Belgische en Waalse netwerken op gesprek konden gaan bij de informateurs. Wij hebben daar nogmaals het belang en de dringende noodzaak benadrukt van het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees het artikel op vrtnws.
Lees meer over "Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim"
De Schakel uit Puurs wint Prijs Armoede Uitsluiten van jubilaris Welzijnszorg

De Schakel uit Puurs wint Prijs Armoede Uitsluiten van jubilaris Welzijnszorg

7/06/2019
Andermaal een mooie erkenning voor een van onze verenigingen waar armen het woord nemen. De Schakel uit Puurs werd bekroond met de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg, goed voor een bedrag van €20.000. De Schakel krijgt de prijs voor hun jarenlange samenwerking tussen mensen met en zonder armoede-ervaring en bovenal voor het structurele werk dat ze verrichten rond armoedebestrijding. De vereniging brengt mensen samen, haalt hen uit hun sociaal isolement en gaat met hen aan de slag rond thema's die voor mensen in armoede een groot verschil maken, zoals vroeger vrijetijdsparticipatie en recenter mobiliteit. Een grote uitdaging voor mensen die niet in een van de grotere centrumsteden leven. 

Langs deze weg wensen wij Welzijnszorg ook nog eens van harte proficiat met hun vijftigste verjaardag. Onder meer met hun jaarlijkse adventscampagnes en de ondersteuning van armoedeorganisaties in heel Vlaanderen maken zij elke dag het verschil voor mensen in armoede. Wij hopen ook de komende 50 jaar samen verder de strijd aan te binden tegen armoede en sociale uitsluiting.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel op Mo*.
Lees meer over "De Schakel uit Puurs wint Prijs Armoede Uitsluiten van jubilaris Welzijnszorg"
Zaadjes planten voor een inclusief toerismebeleid

Zaadjes planten voor een inclusief toerismebeleid

6/06/2019
Op vakantie gaan is allesbehalve vanzelfsprekend voor mensen in armoede. Er is niet alleen de financiële drempel. Je moet ook nog op je bestemming geraken en, eens je er bent, je er thuis voelen. Toch lukt het, als verschillende partners op de juiste manier samenwerken. Seppe Dams van Iedereen Verdient Vakantie ging hierover in gesprek met Licorice Leroy, beleidsmedewerker bij Netwerk tegen Armoede.

Lees het gesprek op de website van Iedereen Verdient Vakantie.
Lees meer over "Zaadjes planten voor een inclusief toerismebeleid"
Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed

Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed

3/06/2019
Ook na de verkiezingen is de nood aan een sociaal klimaatbeleid niet verdwenen. Waar mensen in armoede vaak al, noodgedwongen, leven met een kleine ecologische voetafdruk, wordt het hen tegelijk moeilijk gemaakt om milieuvriendelijke keuzes te maken. Premies voor klimaatvriendelijke investeringen (in je woning, in mobiliteit) komen nog al te vaak terecht bij mensen die die financiële steun niet nodig hebben. 

Lees de reportage op Mo*.
Lees meer over "Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed"
Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

30/05/2019
De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van het algemeen waterverkoopreglement dat de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten regelt. Een belangrijke wijziging is de invoering van een debietbegrenzing. Het Netwerk tegen Armoede sprak zich eerder al uit tegen deze debietbegrenzing, maar de regering keurde de maatregel afgelopen vrijdag, net voor de verkiezingen, definitief goed.
 
Indien abonnees hun rekeningen niet kunnen betalen en ook hun afbetalingsplan niet kunnen of willen nakomen, kan overgegaan worden tot de afsluiting van het water.  De Vlaamse regering wil naast de volledige afsluiting van water ook een debietbegrenzing mogelijk maken. De LAC beslist tot een debietbegrenzing vooraleer tot een volledige afsluiting over te gaan.
Het Netwerk tegen Armoede herhaalt dat een volledige afsluiting van water niet kan. Water is een basisbehoefte. Een debietbegrenzer kan een volledige afsluiting vermijden en een noodoplossing zijn op voorwaarde  dat er voldoende debiet is om in basisbehoeften te voorzien én indien er rekening gehouden wordt met de grootte van het gezin.
 
In het wijzigingsbesluit legt de Vlaamse regering het miniumdebiet echter vast op 50 liter. Het Netwerk tegen Armoede heeft in verschillende overleggen benadrukt dat 50 liter onvoldoende is om in basisbehoeften te kunnen voorzien en dus om menswaardig te kunnen leven. Uit ervaringen vanuit mensen in armoede in Wallonië, waar het systeem van debietbegrenzing al bestaat en het minimumdebiet ook vastligt op 50 l, weten we dat gezinnen hun wasmachine, afwasmachine en warmwaterketel niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast zou het veel te lang duren om bijvoorbeeld een kookpot met water of een toiletbak te vullen,...
 
Ook de SERV en Minaraad stellen in hun advies dat het minimumdebiet van 50 liter niet onderbouwd is en vroegen om een bijkomend onderzoek.  De Raad van State benadrukt in een advies alvast om de effecten van de maatregel nauwlettend op te volgen. De menselijke waardigheid moet gegarandeerd blijven. De Vlaamse regering stelt dat ze in ieder geval een evaluatie zal uitvoeren na de invoering van de debietbegrenzing.  Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de resultaten van gebruikersevaluaties in Wallonië niet zijn meegenomen in de bepaling van het minimumdebiet in Vlaanderen en dat er ook aan de stem en bezorgdheden van mensen in armoede in Vlaanderen tot nog toe geen gevolg werd gegeven.
 
Wij blijven dus pleiten voor een verbod op volledige afsluiting én het bepalen van het minimumdebiet dat rekening houdt met de gezinsgrootte en mensen in armoede toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven"
#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel

#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel

29/05/2019
Deel & steun mee de #Komafmetarmoede campagne!

Hoe doe je dat?
Ga naar www.komafmetarmoede.be
Kies een voorstel en daarna de kandidaat die je wilt wakker schudden. 
Zo dagen we onze verkozen politici uit om minstens één voorstel te adopteren.
Maak zo mee duidelijk dat jij komaf wil maken met armoede!

Inspiratie nodig bij je keuze? Onze #stemmentegenarmoede helpen je verder.
Lees meer over "#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter