Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Daklozenopvang is symptoombestrijding

Daklozenopvang is symptoombestrijding

30/10/2018
Veel verontwaardiging bij de publieke opinie en in de media, nu twee dakloze vrouwen op straat gestorven zijn. Nochtans doodt de straat het hele jaar door mensen. In Brussel komen jaarlijks ruim 60 mensen op straat om het leven. Het Brussels Platform Armoede en Netwerk tegen Armoede pleiten voor een structurele aanpak. Dakloosheid terugdringen zal enkel lukken als we mensen effectief een dak boven het hoofd kunnen bieden. Daarvoor moet het huisvestingsbeleid in Brussel en Vlaanderen dringend een andere richting uit. Werk maken van meer sociale huisvesting en een toegankelijke en kwalitatieve private huurmarkt.

Bekijk het interview op Bruzz met Bart Van de Ven van Brussels Platform Armoede en Henk Van Hooteghem van Steunpunt Armoedebestrijding.
Lees meer over "Daklozenopvang is symptoombestrijding"
Overbruggen richting kwetsbare gezinnen - 27 november

Overbruggen richting kwetsbare gezinnen - 27 november

29/10/2018
Op 27 november stelt Buurtwerk 't Lampeke de documentaire en het rapport van het project 'Overbruggen' voor, een onderzoek naar de rol van brugfiguren en brugorganisaties om bruggen te slaan naar de buitenwereld.

Het project 'Overbruggen' wil inspireren en kapstokken bieden aan organisaties om de rol van burgorganisatie op te nemen en structureel mee te werken aan het bouwen van bruggen in de strijd tegen armoede en de realisatie van grondrechten. Overbruggen is een samenwerking tussen Buurtwerk 't Lampeke, de Wissel, CAW Oost-Brabant, Amber, Huis van het Kind Leuven, UCLL, Hiva, Netwerk tegen Armoede en Sint-Jansschool.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Overbruggen richting kwetsbare gezinnen - 27 november"
Digitalisering VDAB werkt niet voor kwetsbare werkzoekenden

Digitalisering VDAB werkt niet voor kwetsbare werkzoekenden

23/10/2018
De VDAB lanceert een vernieuwde dienstverlening en trekt daarmee volop de digitale kaart. Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede maken zich grote zorgen over de effecten voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het opiniestuk op sociaal.net.
Lees meer over "Digitalisering VDAB werkt niet voor kwetsbare werkzoekenden"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
17 oktober: Oproep voor #lokaalsociaal beleid dat armoede vermindert

17 oktober: Oproep voor #lokaalsociaal beleid dat armoede vermindert

17/10/2018
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, stond dit jaar in het teken van lokaal sociaal beleid, niet toevallig na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Betaalbaar wonen, rechtentoekenning en toegankelijke gezondheidszorg zijn domeinen waar lokale besturen grote stappen vooruit kunnen zetten voor mensen in armoede. Overal in Vlaanderen kwamen de verenigingen waar armen het woord nemen naar buiten met een oproep voor een lokaal sociaal beleid dat werk maakt van armoedebestrijding.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad over voedselwoestijnen.

Lees het opiniestuk in Knack over de Vlaamse wooncrisis.

Lees de kijk van ervaringsdeskundige Cindy op de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk de reportage over de actie in Oostende op Focus-WTV.

Bekijk de reportage over de actie in Ronse op AVS.

Bekijk de reportage over de acite in Mechelen op RTV.

Bekijk de reportage over de actie in Genk op TV Limburg.

Bekijk de reportage over de actie in Brussel op Bruzz.

Lees het artikel over de actie in Leuven in Veto.

Lees het persbericht van de vakbonden over versnelde daling werkloosheidsuitkeringen.
Lees meer over "17 oktober: Oproep voor #lokaalsociaal beleid dat armoede vermindert"
Belgian Homeless Cup: My Team, My Home

Belgian Homeless Cup: My Team, My Home

17/10/2018
Sport kan een krachtig wapen zijn in de strijd tegen armoede. Het zorgt voor succeservaring, helpt mensen fysiek en mentaal vooruit én het doorbreekt het sociale isolement. Daarom brengt de Belgian Homeless Cup sinds 2008 dak- en thuislozen samen om te voetballen. In een faire, sportieve sfeer doorbreken de voetballers de drempels waarmee ze geconfronteerd worden.

Met de campagne My Team, My Home wil de Belgian Homeless Cup de waarde van sport in het algemeen, en voetbal in het bijzonder, onder de aandacht brengen. Netwerk tegen Armoede steunt de campgne en de missie van deze organisaties. Verschillende van onze verenigingen brengen ook mensen samen binnen de Homeless Cup om samen te sporten. Dat gebeurt met de volle steun van de Belgische voetbalwereld.

Hier vindt u meer info.

Bekijk de reportage op Bruzz over het evenement op 17 oktober.
Lees meer over "Belgian Homeless Cup: My Team, My Home"
Versnelde daling werkloosheidsuitkeringen creëert geen jobs, maar vergroot armoede

Versnelde daling werkloosheidsuitkeringen creëert geen jobs, maar vergroot armoede

17/10/2018
Op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, blijkt dat nog altijd 1 op 7 Belgen aankijkt tegen armoederisico. Ze hebben onvoldoende inkomen om financiële tegenslagen aan te kunnen. Ook in Vlaanderen blijven de armoedecijfers, met 1 op 10, hardnekkig overeind. De federale regering wilde de armoede in België bekampen met 'jobs, jobs, jobs'. In de praktijk zien we dat mensen met een laag inkomen of korte scholing enkel aanspraak kunnen maken op precaire, tijdelijke en deeltijdse jobs die geen uitweg uit de armoede bieden. Daar komt nog eens de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen bij. Die zal geen jobs creëren, maar wel de armoede verder doen toenemen.

Lees hier het persbericht van de drie vakbonden.
Lees meer over "Versnelde daling werkloosheidsuitkeringen creëert geen jobs, maar vergroot armoede"
Hogere huurwaarborg zet toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling

Hogere huurwaarborg zet toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling

11/10/2018
Begin oktober werd het nieuwe Vlaamse huurdecreet besproken en gestemd in de commissie wonen van het Vlaams Parlement. Doorn in het oog in die nieuwe huurwet is de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden. Het Netwerk tegen Armoede heeft steeds benadrukt dat die verhoging de toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling zet, ondanks dat er een huurwaarborglening voorzien is.

Voor mensen in armoede was een huurwaarborg van twee maanden vaak al erg moeilijk. Met de verhoging naar drie maanden wordt de drempel nogmaals verhoogd en komt de betaalbaarheid van wonen verder onder druk. Wie bijvoorbeeld een huishuur van 500 euro heeft, zal bij aanvang 1500 euro moeten betalen, plus nog eens 500 euro voor de eerste maand huur. Dat is 2000 euro voor de huurder nog maar zijn intrek kan nemen in de nieuwe woning. Reken daar nog de verhuiskosten, en vaak kosten gepaard met energieaansluitingen bij, en de teller tikt door.  Voor wie bijvoorbeeld als alleenstaande een leefloon van ongeveer 900 krijgt, zijn deze kosten onhaalbaar.

Samen met de verhoogde huurwaarborg wordt ook een renteloze huurwaarborglening ingevoerd.  Op die manier wil de Vlaamse regering meer bescherming bieden aan de verhuurder (door de verhoging) én aan de huurder (door de lening). Zeker in de onderste segmenten van de huurmarkt zijn misbruiken schering en inslag. Nog te vaak horen we verhalen van mensen in armoede die zich gedwongen zien om de huurwaarborg cash te betalen. Indien zij weigeren, lopen ze de kans op een woning mis en lonkt de straat. Er zijn dan ook onvoldoende waarborgen ingebouwd in het nieuwe decreet om die misbruiken aan te pakken. Het is nog maar de vraag hoe goed die lening de kwetsbare huurders zal helpen om hun recht op wonen te realiseren. Een belangrijke vereiste is namelijk dat de waarborg snel wordt toegekend om bijvoorbeeld discriminatie op basis van inkomenstatuut te kunnen tegengaan. 

Het Netwerk tegen Armoede pleit al langer voor een centraal huurwaarborgfonds. Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en huurachterstallen voorgeschoten worden. Doordat elke huurder zijn huurwaarborg in het fonds stort, verkleint ook de kans op discriminatie. De verhuurder zou niet kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg financiert.  Daarnaast waren wij meer dan bereid om na te denken over de uitwerking van de huurwaarborglening. Ondanks herhaaldelijke vraag zijn we echter nooit betrokken geweest.  Wij vragen de Vlaamse regering dan ook om werk te maken van een degelijke evaluatie en monitoring van het nieuwe instrument na een jaar en daar mensen in armoede bij te betrekken.
Lees meer over "Hogere huurwaarborg zet toegang tot wonen voor mensen in armoede verder op de helling"
'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'

'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'

10/10/2018
Cindy Van Geldorp, jonge moeder die opgroeide in armoede, blikt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hoopt op een lokaal bestuur dat werk maakt van rechtentoekenning, betaalbaar wonen en respect voor en vertrouwen in mensen. "Hopelijk blijft het niet bij dat gekleurde bolletje, beste politici. Ga na 14 oktober in gesprek met mij en andere mensen met armoede-ervaring. We hebben nog veel van elkaar te leren."

Lees hier het opiniestuk van Cindy.
Lees meer over "'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'"
Lokale armoedebarometers kleuren negatief in centrumsteden

Lokale armoedebarometers kleuren negatief in centrumsteden

8/10/2018
Decenniumdoelen ging in 33 gemeenten na hoe het zit met de kansarmoedecijfers en de evolutie van de voorbije jaren. Het geeft een weinig rooskleurig beeld. Om de trend te keren zullen zowel lokale overheden, als de Vlaamse en federale regering hun beleid over een andere boeg moeten gooien.

De resultaten zijn frappant. De Vlaamse of federale gemiddelden verbergen soms de diepte en omvang van de armoede:
 
*  11 gemeenten hebben meer dan 20% kinderarmoede, en er is zelfs een gemeente met meer dan 38% kinderarmoede; 8 gemeenten hebben meer dan 15% kinderarmoede; de andere 13 gemeenten zitten boven de 10%.
De kinderarmoede is voor de meeste gemeenten pas sinds 2011 boven de 10% gestegen. De economische crisis van 2008 wordt zo concreet in deze gemeenten;
 
* Het aantal personen met een leefloon is vooral het laatste jaar gestegen; federale maatregelen betekenen voor gemeenten extra zorgen. Voor verschillende gemeenten betekent dit een breuk met de voorbije jaren;
 
* In 16 gemeenten blijven de werkloosheidscijfers nagenoeg gelijk of zijn ze licht dalend. In 13 gemeenten volgen ze de Vlaamse dalende evolutie. Enkel in 4 gemeenten dalen ze merkbaar. We vinden zelfs 2 gemeenten (o.a. Zelzate) waar de werkloosheid stijgt;
 
* De OnderwijskansarmoedeIndex voor het secundair onderwijs stijgt in 19 gemeenten en blijft stabiel in 4. In 10 gemeenten daalt ze;
 
* In 1 op 4 gemeenten gaat het sociaal woonpatrimonium er op achteruit: er zijn minder sociale woningen dan 10 jaar geleden. In 1 op 3 gemeenten zijn er amper sociale woningen bijgekomen en 16 gemeenten hebben het sociaal objectief nog niet bereikt!
 
* De cijfers voor energiearmoede zijn niet rooskleurig. In 2 op 3 gemeenten stijgt of blijft de energiearmoede gelijk. Enkel in 9 gemeenten daalt het aantal huishoudens met een budgetmeter.
 
Meer dan een oranje knipperlicht
 
De evolutie van sociale woningen is een goede indicator voor het gemeentelijke sociaal beleid. En deze indicator knippert oranje. Het is immers onbegrijpelijk dat gemeenten niet investeren in sociale woningen of hun sociaal patrimonium zelfs afbouwen. Niet investeren in sociale woningen is mensen naar de dure private markt duwen. Met meer armoede tot gevolg.
Gelukkig zijn er ook nog gemeenten die willen investeren in sociale woningen. Daarom oranje.
 
Ook oranje bij de andere indicatoren: energiearmoede stijgt, de kinderarmoede stijgt, de OnderwijsKansarmoedeIindex stijgt, het aantal aanvragen voor een leefloon stijgt, … Oranje omdat heel wat gemeenten te weinig doen.
Oranje omdat heel wat gemeenten toch proberen een sociaal beleid te ontwikkelen, binnen hun mogelijkheden en binnen de Vlaamse en federale contouren.
 
Vlaanderen en federaal zijn verantwoordelijk voor de omvang en diepte van de lokale armoede. Hun beleidskeuzes op vlak van werkloosheid, bijstand, energie, wonen, inburgering en vluchtelingen worden concreet in elke gemeente. Daar regeren geen gemiddelden, maar mensen met vragen en noden, mensen in of nabij armoede. Daar regeren hulpvragen en soms onmacht omdat er opnieuw geen woning gevonden wordt op de schaarse woningmarkt.
De stijgende energiearmoede is het teken aan de wand: terwijl de federale regering haar verantwoordelijkheid afschuift, stuurt ze mensen in of nabij armoede de komende maanden in het donker en in de kou.
Dit knipperlicht staat al lang op rood.
 
De lokale armoedebarometers geven een beeld van 1 op 10 gemeenten. In de andere gemeenten ligt de kinderarmoede beduidend lager. Hun verantwoordelijkheid voor een sociaal beleid is echter even groot. Zij kunnen immers de gemeenten met hoge(re) armoedecijfers steunen: hun woonbeleid bepaalt of zij mensen in of nabij armoede een kans geven; hun onderwijsbeleid bepaalt of jongeren met bijvoorbeeld een migratieachtergrond welkom zijn; hun sociaal beleid bepaalt of mensen in of nabij armoede hulp komen vragen; …
Het is onbegrijpelijk dat gemeenten deze verantwoordelijkheid niet opnemen, dat ze armoede niet solidair samen bestrijden. Ook hier staat het knipperlicht op rood.
 
Concreet armoedebeleid in de bestuursakkoorden
 
De lokale armoedebarometers zetten de verantwoordelijkheden op scherp: gemeenten hebben de opdracht om binnen hun bevoegdheden het welzijn van alle bewoners te realiseren; Vlaanderen en de federale overheid zorgen voor de middelen, instrumenten of de contouren van het gemeentelijk armoedebestrijdingsbeleid; en elke gemeente is mede verantwoordelijk voor de armoedecijfers van de naburige gemeente.
 
De lokale armoedebarometers maken duidelijk dat armoede meer is dan een zoveelste agendapunt. Armoedebestrijdingsbeleid vraagt een totaal beleid, op alle domeinen. Het behelst ook alle bewoners, want iedereen heeft baat bij een goed sociaal beleid. Armoede moet bijgevolg een prioriteit worden in de komende bestuursakkoorden.
 
Gemeenten kunnen immers een armoedebestrijdingsbeleid voeren: met de armoedetoets, een sociaal woonbeleid, toegankelijke scholen, voldoende kinderopvang, een inclusief leefloonbeleid, een outreachende werking, een sociaal energiebeleid, samenwerking met armoedeorganisaties, middenveld en welzijnsactoren, diensten waar ze echt nodig zijn, samen met andere gemeenten werk maken van sociale economie, …
Dit zijn de elementen die in de bestuursakkoorden terecht moeten komen.
 
De armoede is te groot om de bestrijding ervan te verkleinen tot enkele paragrafen of vrijblijvende intenties. Dit knipperlicht staat al lang op rood.
Lees meer over "Lokale armoedebarometers kleuren negatief in centrumsteden"
3-daagse vorming' Armoede In-zicht'

3-daagse vorming' Armoede In-zicht'

10/09/2018
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we vanuit het Netwerk tegen Armoede een driedaagse vorming  ‘Armoede In-zicht’. Samen met De Lage Drempel uit Mechelen verdiepen we ons in de armoedeproblematiek en brengen we de traditionele kaders doorspekt met ervaringen van mensen in armoede. De vorming is bedoeld voor mensen die buiten het Netwerk tegen Armoede staan en die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede te maken krijgen (professioneel of vanuit een persoonlijk engagement).  De 3-daagse vorming vindt plaats op 15 en 29 januari en 12 februari 2019 bij De Lage Drempel, Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, Mechelen. Kostprijs is €250, inclusief broodjesmaaltijd, exclusief verplaatsingen.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "3-daagse vorming' Armoede In-zicht'"
Studiedag: sterke gesprekken over hulpverlening - 17/20 december in Gent

Studiedag: sterke gesprekken over hulpverlening - 17/20 december in Gent

6/09/2018
Onze Gentse vereniging De Zuidpoort organiseert op 17 en 20 december een studiedag over hulpverlening, en meer bepaald over de stress die mensen ervaren tijdens gesprekken met hulpverleners. Doel van de dag is dat cliënten en hulpverleners elkaar beter begrijpen door ervaringen te delen en samen te zoeken naar antwoorden. Wat veroorzaakt die stress? Hoe dan die voorkomen worden? Welke drempels zijn er?

Mensen met armoede-ervaring deelden hun belevingen en ontwikkelden een 4-stappenplan met 21 kenmerken. Die werden verwerkt in een voorstelling en een boek. Je kunt apart inschrijven voor deel 1 op 17 december of voor deel 1 en 2 op 17 en 20 december. Voor meer info en inschrijvingen kun je hier terecht.
Lees meer over "Studiedag: sterke gesprekken over hulpverlening - 17/20 december in Gent"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter