Vereniging in beeld

“Het is geen makkelijk leven zonder papieren,” zegt Brahim. “Maar toch zie ik mijn toekomst hier.” Brahim werkt als vrijwilliger bij Chez Nous.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Ontmoetingsmoment met bestuurders

Ontmoetingsmoment met bestuurders

20/05/2017
Vandaag kwam het Netwerk tegen Armoede, samen met bestuurders van verenigingen waar armen het woord nemen. Op het programma stond een uitgebreide kennismaking met ons ontstaan, de werking, het meerjarenplan en een vooruitblik naar 17/10. Daarnaast stelde Vierde Wereldwerking Ons Huis uit Mol zich voor met specifieke aandacht voor de samenstelling en evolutie van hun raad van bestuur. Daarnaast stonden we stil bij wat de raden van bestuur van verenigingen bezig houdt. Zo hadden we het onder andere over de verschillen in bestuursaanpak, maar er ging ook aandacht naar personeelszaken en moeilijke keuzes waar verenigingen soms mee geconfronteerd worden. Het werd een aangename voormiddag waarbij kennis en ervaringen werden uitgewisseld. We kunnen terugblikken op een geslaagd ontmoetingsmoment.
Lees meer over "Ontmoetingsmoment met bestuurders"
Regeringsbeleid krijgt armoedecijfers niet omlaag

Regeringsbeleid krijgt armoedecijfers niet omlaag

17/05/2017
Uit de recentste EU-SILC-enquête blijkt dat de armoede in België blijft schommelen rond de 20%. 1 op 5 Belgen die in armoede leven, het is een cijfer dat onaanvaardbaar blijft. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede met aandrang dat de federale regering doet wat ze beloofd heeft, namelijk de inkomens en uitkeringen optrekken tot de Europese armoedegrens én jobs creëren, ook voor kwetsbare groepen. Zij krijgen nog altijd heel moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt.

Maar ook op Vlaams niveau blijven er grote uitdagingen. Het bouwritme sociale woningen blijft te laag om het schrijnende tekort aan betaalbare woningen een halt toe te roepen. Nog altijd wachten 100.000 mensen op een sociale woning.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Regeringsbeleid krijgt armoedecijfers niet omlaag"
Tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt

Tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt

16/05/2017
Het Onafhankelijk Ziekenfonds pakt uit met een onderzoek waaruit blijkt dat kinderen uit kansarme gezinnen te weinig naar de tandarts gaan. Geen verrassing voor het Netwerk tegen Armoede, want financiële drempels lijden tot uitstel van gezondheidszorg en dus ook van tandzorg. Jammer dat het Onafhankelijk Ziekenfonds enkel mikt op sensibilisering. Coördinator Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede: “Kansarme patiënten hebben niet zozeer behoefte aan informatie en incentives, wel aan een toegankelijke eerstelijnszorg. Met name tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt.”
 
Preventieve onderzoeken bij de tandarts worden weliswaar volledig terugbetaald tot de leeftijd van 18 jaar. Vaak moeten patiënten (of de kansarme ouders in dit geval) de consultatie wel volledig voorschieten. Bijkomende kosten (voor verdere behandeling) worden niet (of niet volledig) terugbetaald. Bovendien houden heel wat tandartsen zich niet aan de tarieven uit de conventie. Dat maakt het voor kansarme gezinnen heel moeilijk om de kostprijs van een tandartsbezoek vooraf in te schatten. Gratis tandzorg voor kinderen wordt op die manier zeer relatief.
 
De verplichte ziekteverzekering komt, zeker voor mensen in armoede, onvoldoende tussen in de kosten. Extra verzekeringen, bijvoorbeeld voor tandzorg, zijn voor mensen in armoede niet haalbaar, maar ondermijnen wel de verplichte ziekteverzekering. Die extra verzekeringen stimuleren zorgverleners (en dus ook tandartsen) om hun tarieven verder te verhogen en ze maken dat er minder geïnvesteerd wordt in een sterke verplichte ziekteverzekering.
 
Sensibilisering schiet doel voorbij
 
Het maakt dat goed bedoelde maatregelen (een hogere terugbetaling voor wie jaarlijks een preventief tandonderzoek laat uitvoeren, “gratis” tandzorg voor -18-jarigen, een clb dat ouders adviseert om naar de tandarts te gaan) compleet hun doel voorbijschieten.
 
De financiële drempel voor tandzorg moet op verschillende manieren verlaagd worden: Een doordachte toepassing van de derdebetalersregeling in de tandzorg (bijvoorbeeld voor tussenkomst in consultaties), duidelijker tarieven en een verplichte ziekteverzekering die meer bescherming biedt voor de kosten van tandzorg.
Lees meer over "Tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt"
De Tartaren en Dunne Vellekes spelen Verdrongen vanaf 26 mei in Leuven

De Tartaren en Dunne Vellekes spelen Verdrongen vanaf 26 mei in Leuven

15/05/2017

Het leven van Mia en Marleen wordt plots overhoopgegooid. In één klap voelen ze zich aan de andere kant van de lijn. Worden zij verdrongen of verdringen zij zichzelf? Waar komt dit zo ineens allemaal vandaan? Hoe is het mogelijk dat dit je overvalt? Je raakt je werk en je collega’s kwijt, je inkomen gaat plots achteruit. En dan krijg je nog eens een continue druk én de steeds weerkerende pijnlijke prikkels.

Mensen die van een vervangingsinkomen leven, voelen zich vaak schuldig, uitgesloten, verdrongen, niet ‘volwaardig’ tot zelfs geviseerd. Ligt de verantwoordelijkheid van dit minderwaardigheidsgevoel bij henzelf of in de samenleving? Deze confronterende realiteit brengen de Tartaren en de Dunne Vellekes op artistieke wijze tot leven. Ze maken er een pittige voorstelling van!

Tekst: Wim Oris

Regie: Wim Oris en Stefan Perceval

Spel: Tartaren en Dunne Vellekes

Voor speeldata en reserveringen kun je hier terecht.

Lees meer over "De Tartaren en Dunne Vellekes spelen Verdrongen vanaf 26 mei in Leuven"
Steden moeten investeren in betaalbare huisvesting

Steden moeten investeren in betaalbare huisvesting

15/05/2017
Het tekort aan betaalbare woningen wordt steeds nijpender, ook en vooral in de centrumsteden. Armoedeorganisaties uit verschillende gemeenten tussen Aalst en Brussel schreven een woonbrief aan hun lokale besturen, met steun van het Netwerk tegen Armoede. Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst en Teledienst Ninove, 2 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede, trekken mee aan de alarmbel. Kansarmen en vluchtelingen zijn de eerste slachtoffers van de wooncrisis. De organisaties pleiten onder meer voor:

- een betere toeleiding naar het woonaanbod, bijvoorbeeld via een woonloket in elke gemeente
- Nood-, transit- en doorgangswoningen in elke gemeente
- versterking en uitbreiding van de sociale verhuurkantoren
- snellere groei van het aantal sociale woningen
- afschaffing van discriminerende criteria zoals 'lokale binding'
- daadkrachtig anti-discriminatiebeleid op de huurmarkt

Lees de Woonbrief aan de lokale besturen.

Bekijk de reportage op TVOost.
Lees meer over "Steden moeten investeren in betaalbare huisvesting"
Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair

Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair

6/05/2017
Tijdens het Burgerkabinet voor Brussel, georganiseerd door minister Sven Gatz, legden de zeven verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Brussels Platform Armoede (BPA) enkele belangrijke klemtonen. Ouderbetrokkenheid op school is er een van. Op het terrein ondernemen verenigingen al heel wat actie. Denk maar aan de schoolpoortwerking van Vrienden van 't Huizeke. Daarbij leggen brugfiguren letterlijk contact met ouders aan de schoolpoort om zo het gesprek aan te gaan over mogelijke achterliggende zorgen of problemen. Minister Gatz beloofde dat hij met zijn Vlaamse en Brusselse collega's van onderwijs (Crevits en Vanhengel) ging kijken hoe dit verder kan gestimuleerd worden.

Daarnaast kwam vanuit Chez Nous de heel concrete vraag naar meer aanbod grats sanitaire voorzieningen. De minister gaat hierover verder in overleg met de verenigingen.

Lees het artikel op Bruzz.
Lees meer over "Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
Kerstactie Buy-Aid levert 4.600 euro op voor Netwerk tegen Armoede

Kerstactie Buy-Aid levert 4.600 euro op voor Netwerk tegen Armoede

27/04/2017
Eind 2016 organiseerde Buy-Aid een actie waarbij kerstpaketten verkocht werden en een deel van de opbrengst naar het Netwerk tegen Armoede. Dat leverde in totaal 4.620,81 euro op voor onze organisatie. Netwerk tegen Armoede zal dit bedrag investeren in verdere ondersteuning van zijn 59 verenigingen, waarin mensen in armoede zelf de strijd aanbinden tegen sociale uitsluiting. Een belangrijke steun in de rug voor armoedebestrijding in Vlaanderen.

De actie heeft niet alleen financieel een grote meerwaarde, maar ook sociaal. De paketten worden namelijk samengesteld in een sociale werkplaats zodat dit initiatief ook duurzame tewerkstelling creëert voor kwetsbare groepen. Daardoor steunt Buy-Aid heel uitdrukkelijk structurele armoedebestrijding en kijkt de onderneming verder dan pure liefdadigheid. Een belangrijke boodschap die het Netwerk tegen Armoede volmondig mee uitdraagt. Netwerk tegen Armoede dankt Buy-Aid en haar medewerkers van harte voor de steun en hoopt op een verdere, vruchtbare samenwerking.
Lees meer over "Kerstactie Buy-Aid levert 4.600 euro op voor Netwerk tegen Armoede"
Cultureel Onmoetingscentrum Nova viert 10de verjaardag op 12 juni in Antwerpen

Cultureel Onmoetingscentrum Nova viert 10de verjaardag op 12 juni in Antwerpen

20/04/2017
Cultureel Ontmoetingscentrum Nova viert in 2017 zijn tiende verjaardag. Op maandag 12 juni wil het centrum iedereen inspireren die geïntereseerd is in de netwerkorganisatie als model. Recht-Op, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, is een van de trekkende partners. Centraal staat een laagdrempelige buurtwerking, waar ontmoeting, participatie en ontplooiing centraal staan. Tijdens de inspiratiedag peilen deelnemers naar de effecten van lokale netwerken en hoe verschillende organisaties elkaar hierin versterken.

Afspraak op 12 juni van 9 tot 16 uur in Cultureel Ontmoetingscentrum Nova, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen. Voor meer info en inschrijvingen kunt u hier terecht.
Lees meer over "Cultureel Onmoetingscentrum Nova viert 10de verjaardag op 12 juni in Antwerpen"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter