Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Actie

Nieuws

Campagne #lokaalsociaal

Campagne #lokaalsociaal

17/10/2018
Vandaag schiet het Netwerk tegen Armoede de campagne #lokaalsociaal op gang. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over "Campagne #lokaalsociaal"
Kinderblik op wonen

Kinderblik op wonen

13/03/2018
Buurtwerk 't Lampeke en De Ruimtevaart, onze twee Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen, werkten mee aan een korte video waarin kinderen de problemen rond huisvesting heel tastbaar maken. Ze vertellen onverbloemd wat het betekent om in een huis van slechte kwaliteit te leven. Het sociaal isolement, de gezondheidsrisico's, de weerslag op het mentale welzijn, het wordt allemaal pijnlijk tastbaar gemaakt. Verhelderend en ontnuchterend en vooral een niet te negeren oproep om te investeren in kwaliteitsvolle woningen, op de private én sociale huurmarkt.

Bekijk de video hier.
Lees meer over "Kinderblik op wonen"
Onze eerste aanmaning aan federale regering voor aanpak schuldindustrie

Onze eerste aanmaning aan federale regering voor aanpak schuldindustrie

6/03/2018
Het Netwerk tegen Armoede stuurt een eerste aanmaning uit naar de federale regering om de schuldindustrie nu daadwerkelijk aan te pakken. De Pano-reportage van vorige week deed de politiek eindelijk wakker schudden. Nochtans zijn de praktijken van incassobureau's en deurwaarders al lang bekend. Netwerk tegen Armoede kaart die, samen met heel wat andere organisaties, al jaren aan. Het is nu tijd voor actie. We houden de federale regering aan hun plechtige beloftes.

Lees de aanmaning op sociaal.net.
Lees meer over "Onze eerste aanmaning aan federale regering voor aanpak schuldindustrie"
Ons Centrum speelt Dagelijkse Kampse Kost op 29 april in Leopoldsburg

Ons Centrum speelt Dagelijkse Kampse Kost op 29 april in Leopoldsburg

2/03/2018
Na 'Iedereen verdient een goed gevoel' pakt Ons Centrum, onze vereniging in Leopoldsburg, uit met een tweede theatervoorstelling, gemaakt en gebracht door mensen met armoede-ervaring. 'Dagelijkse Kampse Kost' draait rond de ervaringen van sociale uitsluiting van mensen in armoede. De voorstelling werd begeleid door theatermaakste Ingrid Dullens en ondersteund door coördinatrice van de vereniging Karima Boutliss.

Voorstelling op zondag 29 april om 15 uur in CC Leopoldsburg. Reserveren via www.ccleopoldsburg.be of 011 34 65 48.
Lees meer over "Ons Centrum speelt Dagelijkse Kampse Kost op 29 april in Leopoldsburg"
Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen

Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen

28/02/2018
Het Netwerk tegen Armoede blijft zich verzetten tegen gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden, nu het voorstel opnieuw op tafel gelegd wordt. Aanleiding is de combinatie van een hoog aantal vacatures én een hoog aantal langdurig werkzoekenden. De mismatch tussen beide op de arbeidsmarkt zal echter niet opgelost worden door mensen te verplichten om twee halve dagen per week klusjes uit te voeren. Het Netwerk tegen Armoede is er absoluut voor gewonnen dat mensen toegeleid worden naar werk, maar dan degelijk betaald werk en geen verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt.
 
Waarom zijn er tegelijk zoveel openstaande vacatures én zoveel langdurig werkzoekenden? Probleem is dat een aanzienlijk deel van de openstaande vacatures precaire jobs zijn (tijdelijk of deeltijds), die mensen amper uit hun armoedesituatie helpen. Veel andere jobs mikken op technisch of hoger opgeleid personeel. Voor de grote groep kortgeschoolde langdurig werkzoekenden zijn  die vacatures niet weggelegd. “Het huidige arbeidsmarktbeleid van deze regering is nefast voor de meest kwetsbaren in de samenleving”, zegt woordvoerder Peter Heirman. “Terwijl tewerkstellingsprogramma's met volwaardige arbeidscontracten meer en meer worden afgebouwd zet men in op stelsels zoals flexi-jobs en onbelast bijklussen. Is de gemeenschapsdienst het volgende in het rijtje?”
 
 
Een verplichte gemeenschapsdienst werkt de drempels richting arbeidsmarkt op geen enkele manier weg. Integendeel, het werkt stigmatiserend en vermindert zelfs de kansen om werk te vinden. Het tast het zelfbeeld en zelfvertrouwen van mensen aan én zorgt ervoor dat er minder tijd is om echt naar werk te zoeken. In het slechtste geval dreigt de gemeenschapsdienst reguliere tewerkstelling te verdringen. Buitenlandse voorbeelden in Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bewijzen dat deze aanpak niet werkt.
 
Het is trouwens een waanidee dat werkzoekenden vandaag hun uitkering zomaar krijgen zonder tegenprestatie. Ze worden al heel strikt opgevolgd, moeten solliciteren of opleidingen en stages volgen en krijgen sancties als ze dat niet doen. Vrijwilligerswerk maakt nu ook al deel uit van activeringstrajecten, maar dan op maat en op basis van de competenties van de werkzoekende, en nooit gedwongen. Het heeft geen zin om werkzoekenden op te zadelen met vrijwilligerswerk dat hun competenties en talenten niet aanspreekt.
 
Om langdurig werkzoekenden aan het werk te helpen, moeten heel concreet volgende dingen gebeuren:
 
  • Uitkeringen, ook die van langdurig werkzoekenden, verhogen tot de Europese armoedegrens (dat betekent een einde maken aan de versnelde degressiviteit, nog ingevoerd door de vorige federale regering). Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van mensen in armoede blijkt dat hogere uitkeringen net heel activerend werken. Er komt meer financiële ruimte en het zelfvertrouwen neemt toe. Mensen kunnen investeren in computer en internetverbinding en zullen meer gemotiveerd zijn om te solliciteren. Dit is een investering die zichzelf terugverdient in meer koopkracht, meer werkgelegenheid en meer economische groei.
 
Aan de Vlaamse regering vragen wij het volgende:
 
  • Investeren in werkbare jobs op maat, ook in de sociale economie
  • Investeren in betaalbare kinderopvang (de laagste tarieven zijn door deze regering verdrievoudigd)
  • Aangepaste en intensieve begeleiding van langdurig werkzoekenden
 
Daarnaast kunnen we niet genoeg benadrukken dat er moet ingezet worden op een integrale benadering, waarbij a‚Äčangepaste en intensieve begeleiding van langdurig werkzoekenden slechts één van meerdere instrumenten zal zijn.
Lees meer over "Gemeenschapsdienst zal langdurige werkloosheid niet verminderen"
Antwerpse armoedeorganisaties vragen meer kwaliteitsvolle hulpverlening

Antwerpse armoedeorganisaties vragen meer kwaliteitsvolle hulpverlening

26/02/2018
Vandaag voerde het platform Stoparmoede.nu, met daarin ook de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, actie bij de Antwerpse gemeenteraad. Ze gingen symbolisch in een wachtrij zitten, want dat is de realiteit voor heel wat mensen in armoede. Ze lopen verloren in het ingewikkelde kluwen van hulpverlening of moeten soms heel lang wachten op de juiste hulp. Het zorgt ervoor dat mensen aan hun lot overgelaten worden of niet de rechten kunnen opnemen die hen wettelijk toegezegd zijn.
De organisaties pleiten voor meer hulpverlening op maat, die rekening houdt met de indivuele en vaak complexe situatie waarin burgers vastzitten.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.
Lees meer over "Antwerpse armoedeorganisaties vragen meer kwaliteitsvolle hulpverlening"
Wij zijn geen robots

Wij zijn geen robots

22/02/2018

Vlaanderen kampt met een armoedeprobleem. Mensen blijven in de kou staan. Sociaal werkers zitten met de handen in het haar. Toch wordt er vooral over cijfers en statistieken gesproken. Waar is de menswaardigheid? De West-Vlaamse armoedeverenigingen namen met steun van de provincie West-Vlaanderen het initiatief om samen een duidelijk signaal te geven. Ze schreven een waardigheidsmanifest 'We zijn geen robots!'. Vandaag was er ook een druk bijgewoonde manifestatie van sociaal werkers en armoedeverenigingen. Een delegatie werd ook ontvangen door Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel op Bruzz.


Lees meer over "Wij zijn geen robots"
Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi

Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi

21/02/2018
Voor mensen in armoede is het niet altijd vanzelfsprekend om milieubewuste keuzes te maken. Vaak zijn er heel wat financiële en andere drempels. Buurtwerk 't Lampeke ging de uitdaging aan startte vier jaar geleden het project De Groene Ridder, met steun van de Nationale Loterij. Belangrijk is dat milieuvriendelijke initiatieven uitgingen van mensen in armoede zelf.

Praktijkvoorbeelden in de eigen werking kregen een voorbeeldfunctie en werden ruimer toegepast: buurtmoestuin, werken met gezonde en lokale voeding, workshops rond tuinieren en koken, wormenhotel, terrastuintjes, ... Het werd allemaal uitgetest en in de praktijk toegepast. Andere partners binnen het project waren VLM, Give and Gain, Ocmw Leuven, Stad Leuven, Koning Boudewijnstichting en de Sint-Jansschool.

Op 28 februari lanceert Buurtwerk 't Lampeke de fietstaxi en -cargo, nu al te signaleren in de buurt! Afspraak op 28 februari van 10.45 tot 12 uur in en rond de lokalen van kinderwerking Fabota, Riddersstraat 33, Leuven. Daar verneem je ook alle verder info over het project De Groene Ridder.
Lees meer over "Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi"
Taboe op één: een must voor wie clichés over armoede wil doorprikken

Taboe op één: een must voor wie clichés over armoede wil doorprikken

19/02/2018
Het nu al veel gelauwerde één-programma Taboe, van regisseur Kat Steppe met stand-up comedian Philippe Geubbels, dook gisteren in het leven van mensen in armoede. Het Netwerk tegen Armoede werkte mee aan dit programma door mensen toe te leiden en is zeer verheugd over het resultaat, een programma dat doordringt in de realiteit van mensen in armoede. Mensen met geschonden rechten, maar ook met veerkrach en gevoel voor humor. Een prachtig voorbeeld van hoe clichés over kwetsbare groepen doorbroken kunnen worden, namelijk door mensen zelf vrijuit te laten praten en, ja, samen te lachen.

Herbekijk Taboe.

Lees het interview in Humo.
Lees meer over "Taboe op één: een must voor wie clichés over armoede wil doorprikken"
David de Vaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen Armoede

David de Vaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen Armoede

19/02/2018
Eind april rond Frederic Vanhauwaert zijn 12-jarig engagement af bij het Netwerk tegen Armoede. Een selectieprocedure werd ondertussen afgesloten en leverde sterke opvolging op. David de Vaal zal vanaf mei de rol van algemeen coördinator opnemen. Hij is momenteel aan de slag als coördinator bij Logo Antwerpen en daarvoor onder meer als directeur bij het Antwerpse Integratiecentrum De8. Wij wensen David alvast een goede start toe en wensen ook Frederic te danken voor zijn jarenlange inzet.
Lees meer over "David de Vaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen Armoede"
Inspringtheater over digitalisering op 2 en 21 maart in Gent

Inspringtheater over digitalisering op 2 en 21 maart in Gent

17/02/2018
De digitale evolutie zou ervoor zorgen dat alles sneller en efficiënter kan gebeuren. We staan voortdurend in communicatie met elkaar. Terwijl we strijken, kopen we via de smartphone tickets voor het concert van het jaar, skypen we met oma over hoe de baby toch zo fantastisch evolueert en vragen we Deliveroo onze favoriete pizza aan huis te leveren. De mogelijkheden zijn eindeloos.
 
Maar staan we er voldoende bij stil dat niet iedereen mee is? Dat niet iedereen mee kan? De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen heeft het gevoel van niet. Voor velen voelt dit aan als een nieuwe vorm van uitsluiting. Mensen maken zich zorgen.
 
Wat als:
  • ik binnenkort mijn belastingbrief enkel nog online kan invullen?
  • ik mijn doktersafspraak enkel nog online kan vastleggen?
  • ik de klasfoto van mijn kinderen enkel nog online kan zien?
  • ik online een VDAB-profiel moet aanmaken?
 
Wij willen de stem van mensen in armoede in samenwerking met studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool naar buiten brengen. Wij staken onze getuigenissen in een nieuw jasje. De verhalen van mensen krijgen een plaats binnen een inspringtheater onder leiding van Lucas Vandenbussche, docent aan Arteveldehogeschool.
 
Schrijf je nu in voor een theatervorm waarbij je de mogelijkheid krijgt om zelf op de scène te staan en je eigen ervaringen te delen! 
 
Er zijn gratis voorstellingen op 2 en 21 maart, maar we vragen je wel om je in te schrijven! Volzet is immers volzet.
 
Inschrijven voorstelling 2 maart, 14u00, Expeditie, Dok-Noord 4, 9000 Gent
 
Inschrijven voorstelling 21 maart, 17u30, Arteveldehogeschool, Sint-Annaplein 31, Gent
 
Telefonisch inschrijven kan vanaf maandag 19 februari om 9u00. Het secretariaat van de Beweging is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9u00 en 13u00 op 09 224 12 15. Of stuur een mail naar info@bmlik.be.
 
Lees meer over "Inspringtheater over digitalisering op 2 en 21 maart in Gent"
Garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen

Garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen

16/02/2018
Netwerk tegen Armoede en Brussels Platform Armoede protesteren met klem tegen de gewelddadige inval afgelopen vrijdag bij de Brusselse vzw Globe Aroma. De zogenaamde routinecontrole was intimiderend, er werd naar papieren en gsm's gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit onze bezorgdheid over het realiseren van grondrechten voor iedereen, stellen wij de vraag waartoe deze aanpak diende. We vragen garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede, Brussels Platform Armoede en andere organisaties.
Lees meer over "Garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen"
Actie tegen hervorming juridische bijstand: 7 februari bij Grondwettelijk Hof

Actie tegen hervorming juridische bijstand: 7 februari bij Grondwettelijk Hof

1/02/2018
Samen met andere middenveldorganisaties diende het Netwerk tegen Armoede een verzoekschrift in tegen de hervorming van de juridische bijstand bij het Grondwettelijk Hof. Op 7 februari zal het Hof zich hierover buigen tijdens een openbare zitting. Daarom roepen wij mee op om aanwezig te zijn tijdens een protestactie van het middenveld. De hervorming maakt het immers veel moeilijker om nog een beroep te doen op een pro deo-advocaat. Ook de administratieve drempels zijn veel hoger geworden.  Op die manier schendt de hervorming het grondrecht op juridische bijstand van mensen met een laag inkomen.

Afspraak op 7 februari van 12.30 tot 14.30 uur op Koningsplein 7, 1000 Brussel
Lees meer over "Actie tegen hervorming juridische bijstand: 7 februari bij Grondwettelijk Hof"
Ook artsen verzetten zich tegen inperking dringende medische hulp

Ook artsen verzetten zich tegen inperking dringende medische hulp

1/02/2018
Niet alleen het middenveld, waaronder het Netwerk tegen Armoede, ook de artsen verzetten zich tegen de verdere inperking van het recht op dringende medische hulp. Bevoegd minister Ducarme diende daarvoor een wetsvoorstel in. De artsen benadrukken dat dringende medische hulp verder gaat dan acute hulp bij een levensbedreigende situatie, maar ook medische zorgen omvat om de menselijke waardigheid te garanderen.

Dringende medische hulp is een van de weinige rechten die mensen zonder wettig verblijf hebben in ons land. Door onduidelijke wetgeving en administratieve drempels blijft zelfs dat recht vaak dode letter. Een verdere verstrenging en inperking dreigt deze mensen in een nog precairdere situatie te duwen.
Lees meer over "Ook artsen verzetten zich tegen inperking dringende medische hulp"
Toegankelijke dienstverlening op lokaal niveau

Toegankelijke dienstverlening op lokaal niveau

1/02/2018
VVSG maakte een brochure met daarin 10 lokale praktijken die ernaar streven om de drempel naar dienstverlening te verlagen.  Uit de ervaringskennis van mensen in armoede weten we dat toegankelijkheid vaak een knelpunt is.  Tegelijk stellen we vast dat veel mensen wel bereikt worden, maar zich onvoldoende geholpen voelen.  Voorbeelden zoals de kinderopvangcheques in Genk tonen aan dat drempels wegnemen kan. Het Netwerk tegen Armoede mocht de uitleiding voor deze brochure schrijven.  We sommen enkele belangrijke hefbomen op in functie van toegankelijke dienstverlening. 

Lees meer over "Toegankelijke dienstverlening op lokaal niveau"
Project Groei!: geïntegreerde begeleiding naar werk of opleiding voor mensen in armoede

Project Groei!: geïntegreerde begeleiding naar werk of opleiding voor mensen in armoede

26/01/2018
Altelier Groot Eiland in Brussel start op 27 februari met een nieuwe groep mensen in armoede voor het project Groei!. Dat is een geïntegreerde begeleiding, gedurende 10 maanden richting werk of opleiding. Er wordt nu extra aandacht besteed aan de versterking van vaardigheden die de slaagkansen in de zoektocht naar werk of opleiding verhogen. Komen onder meer aan bod: communicatie, conflict in communicatie, ICT, budgetinzicht, ...

Heeft u een kandidaat? Aarzel niet om Groot Eiland te contacteren via katlijn@ateliergrooteiland.be.

Hier vindt u alle info.
Lees meer over "Project Groei!: geïntegreerde begeleiding naar werk of opleiding voor mensen in armoede"
3-daagse vorming over armoede

3-daagse vorming over armoede

14/12/2017
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Netwerk tegen Armoede een driedaagse armoedevorming. De vorming is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede(problematiek) te maken heeft en zich hierin wil verdiepen.  Dit jaar gaat de vorming door bij de begeleidende vereniging De Lage Drempel in Mechelen, telkens op dinsdag (30 januari en dinsdag 13 en 27 februari 2018) van 9u30 tot 16u.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "3-daagse vorming over armoede"
Neem Netwerk tegen Armoede op als goed doel in uw testament

Neem Netwerk tegen Armoede op als goed doel in uw testament

15/08/2017
U kunt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting altijd verder helpen, ook als u er niet meer bent. Door het Netwerk tegen Armoede als goed doel in uw testament op te nemen, bijvoorbeeld. U kunt daarmee een belangrijke bijdrage leveren om kwetsbare mensen vooruit te helpen. Waarom een armoedeorganisatie zoals het Netwerk tegen Armoede? Omdat bij ons armoedebestrijding vertrekt vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Het maakt dat onze werking, onze beleidsvoorstellen en onze standpunten consequent de stem van mensen in armoede vertolken. Dat leidt tot armoedebestrijding die op lange termijn echt het verschil maakt. 

Zo ijveren wij bijvoorbeeld al langer voor een veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, zodat minder mensen doktersbezoek uitstellen. Of zetten wij de kwetsbare situatie van veel sociale en private huurders op de agenda. Wij staan mensen juridisch bij en werken samen met bedrijven om producten én arbeidsplaatsen toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen. Bovendien vormen onze 59 verenigingen waar armen het woord nemen een tweede thuis voor duizenden mensen in armoede. Ze kunnen er terecht zonder drempels, treden uit hun isolement, nemen hun leven weer in handen en denken actief na over hoe armoede kan teruggedrongen worden.

Meer info vindt u hier.

Bekijk de video.
Lees meer over "Neem Netwerk tegen Armoede op als goed doel in uw testament"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter