Vereniging in beeld

De mensen van Ons Centrum in Leopoldsburg pakken eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid aan. 

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Jaarthema

Investeren in mensen

Op 17 oktober, dag van verzet tegen armoede, kiest Netwerk tegen Armoede voor het thema "investeren in mensen". De voorbije maanden stonden volledig in het teken van allerlei besparingen. Ook mensen met een laag inkomen, die het al moeilijk hadden, werden hierdoor getroffen: beperking van de inschakelingsuitkering voor jongeren, de verlaging van de uitkering voor onvrijwillig deeltijds werkenden, minder en duurder openbaar vervoer, de indexsprong, ... Met de campagne wil het Netwerk tegen Armoede in de kijker zetten hoe investeren in mensen zowel goed is voor mensen in armoede zelf, maar ook voor de gehele samenleving. 

De komende weken pakt het Netwerk tegen Armoede uit met voorbeelden van hoe besparingen kwetsbare mensen treffen en hoe investeren in die mensen een veel betere oplossing biedt. Lees ze op www.investereninmensen.be. Wij willen aantonen dat besparen op mensen (in armoede) niets opbrengt, niet voor de meest kwetsbaren en niet voor de samenleving. Investeren in mensen, dat hebben we nodig. Met waardige uitkeringen boven de armoedegrens en een doorgedreven begeleiding op maat naar werk, opleiding of naar een oplossing van sociale, psychologische of medische problemen. Investeren in mensen helpt mensen vooruit en helpt de samenleving vooruit. Mensen in armoede reiken de hand naar het beleid, het middenveld en de brede bevolking. Voor een samenleving met meer herverdeling en minder armoede.
Lees meer over ons jaarthema

Standpunten

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA
 

Actie

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

Investeren in mensen

Op 17 oktober, dag van verzet tegen armoede, kiest Netwerk tegen Armoede voor het thema "investeren in mensen". De voorbije maanden stonden volledig in het teken van allerlei besparingen. Ook mensen met een laag inkomen, die het al moeilijk hadden, werden hierdoor getroffen: beperking van de inschakelingsuitkering voor jongeren, de verlaging van de uitkering voor onvrijwillig deeltijds werkenden, minder en duurder openbaar vervoer, de indexsprong, ... Met de campagne wil het Netwerk tegen Armoede in de kijker zetten hoe investeren in mensen zowel goed is voor mensen in armoede zelf, maar ook voor de gehele samenleving.

Het Netwerk tegen Armoede pakt de komende weken uit met concrete voorbeelden van hoe investeren in mensen in armoede zowel de samenleving als de mensen zelf vooruithelpt. Je vindt ze op www.investereninmensen.be

Wij willen aantonen dat besparen op mensen (in armoede) niets opbrengt, niet voor de meest kwetsbaren en niet voor de samenleving. Investeren in mensen, dat hebben we nodig. Met waardige uitkeringen boven de armoedegrens en een doorgedreven begeleiding op maat naar werk, opleiding of naar een oplossing van sociale, psychologische of medische problemen. Investeren in mensen helpt mensen vooruit en helpt de samenleving vooruit. Mensen in armoede reiken de hand naar het beleid, het middenveld en de brede bevolking. Voor een samenleving met meer herverdeling en minder armoede.

Kijk hier voor een lokale actie in je buurt.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Maximumfactuur in provinciaal secundair onderwijs in Antwerpen

Maximumfactuur in provinciaal secundair onderwijs in Antwerpen

24/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede reageert tevreden op het nieuws dat het Antwerpse provinciaal onderwijs in alle secundaire richtingen de maximumfactuur invoert. Daarmee toont de provincie dat het wel degelijk kan. In de eerste graad komt een algemene maximumfactuur, in de tweede en derde graad een aangepaste factuur per studierichting. De maatregel komt er na een geslaagd proefproject, waaruit blijkt dat de maximumfactuur het aantal onbetaalde schoolrekeningen vermindert. Ouders blijken ook enthousiast over het feit dat ze bij het begin van het schooljaar al weten elke kosten ze aangerekend zullen krijgen. De maximumfactuur in het secundair onderwijs is iets wat de verenigingen waar armen het woord nemen al langer vragen.

Lees het artikel in De Tijd.
Lees meer over "Maximumfactuur in provinciaal secundair onderwijs in Antwerpen"
Non take-up van rechten

Non take-up van rechten

23/06/2016
Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet aan waar ze een beroep op kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze die aanvragen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten – ook bekend als 'non take-up' - is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, de oplossingen evenzeer.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft als opdracht om de effectiviteit van de uitoefening van rechten, in situaties van armoede of bestaansonzekerheid, te evalueren. Het organiseerde in december 2014 in de Senaat een colloquium rond dit thema van non take-up, met buitenlandse en binnenlandse bijdragen, en met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. 

In opvolging van dit colloquium heeft het Steunpunt - in partnerschap met de coöperatie Cera – een video rond de non take-up van rechten gemaakt. Média Animation stond in voor de productie.

Deze video moet dienen als instrument voor debat en uitwisseling rond deze problematiek, in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en in de diverse organisaties en instellingen die mee instaan voor het aanbod van diensten en hulpverlening. De video wil de problematiek van non take-up van rechten bekendmaken en vertrekt daarbij vanuit de ervaringen van mensen in armoede. De kijker wordt geïnformeerd over de verschillende oorzaken van non take-up en er worden ook een aantal pistes aangeduid die kunnen helpen in de realisatie van rechten voor iedereen.

De video bestaat uit drie delen en kan (volledig of per deel) gedownload worden op http://www.armoedebestrijding.be/themanontakeup.htm, en is beschikbaar in een Nederlandstalige, een Franstalige en tweetalige versie. De totale duur is 23 minuten.
Lees meer over "Non take-up van rechten"
Bewegen op verwijzing

Bewegen op verwijzing

20/06/2016
Vanaf vandaag kunnen lokale besturen en andere lokale organisaties een aanvraagdossier indienen bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) voor het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Na goedkeuring van het dossier kunnen de aanvragers in hun regio een ‘BOV-coach’ ter beschikking stellen. Die coach helpt Vlamingen met gezondheidsrisico’s om meer te bewegen.

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen huisartsen in het najaar hun patiënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘BOV-coach’. Die coach motiveert de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. Samen stellen ze een beweegplan op: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Bedoeling is dat de patiënten hun weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kunnen verderzetten.

Focus op kwetsbare groepen

Gemeenten kunnen samen met verschillende lokale organisaties in hun regio een BOV-coach tewerkstellen. Hiervoor dienen ze samen een aanvraagdossier in bij het VIGeZ. Dit kan op 3 verschillende momenten: 15 juli 2016, 30 september 2016 en 31 december 2016. Ook in 2017 en 2018 kunnen de geïnteresseerden nog een aanvraag indienen, zodat elke gemeente de kans heeft om een BOV-coach tewerk te stellen.  

“In dat dossier geven ze onder meer aan wie als BOV-coach aan de slag kan, hoe ze de huisartsen hierover zullen informeren en hoe ze dit initiatief ook voor de meer kwetsbare groepen toegankelijk zullen maken,” zegt Luc Lipkens, stafmedewerker bij het VIGeZ.

Organisaties die vooral met kwetsbare groepen samenwerken zoals Samenlevingsopbouw en Netwerk tegen Armoede, zijn dan ook belangrijke partners in dit verhaal:
“Kostprijs, verplaatsingen, gebrek aan zelfvertrouwen,… Door deze drempels vinden mensen in armoede vaak moeilijk toegang tot projecten als deze. Onze verenigingen waar armen het woord nemen kunnen die drempels in kaart brengen en advies geven over hoe je die drempels kan verlagen”, zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.  

4,5 miljoen euro

In totaal maakte Vlaams minister Jo Vandeurzen voor ‘Bewegen op Verwijzing’ eind 2015 4,5 miljoen euro vrij. Hiermee wordt een groot deel van de consultaties bij de BOV-coach terugbetaald.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Gezin: “In Leuven loopt het pilootproject al 6 jaar, met het Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt als initiatiefnemer. Uit de evaluatie bleek dat de patiënten erin slaagden om dagelijks meer te bewegen, ook de meer kwetsbare groepen. Ik zou daarom alle lokale besturen en andere lokale organisaties willen aanmoedigen om in dit project mee te stappen. Voldoende beweging draagt namelijk bij tot een goede gezondheid, daarom dat we dit thema ook op de gezondheidsconferentie in het najaar uitvoerig zullen bespreken”  

De deelnemer mag het aantal consultaties bij de BOV-coach zelf bepalen. Er ligt een maximum op 7 uur begeleiding. Voor één uur begeleiding betalen kwetsbare groepen 4 euro; andere deelnemers 20 euro.

Finale goedkeuring in september

In juli en augustus beoordeelt het VIGeZ de ingediende aanvragen op basis van een aantal criteria; daarna gebeurt de finale goedkeuring door de Vlaamse stuurgroep ‘Bewegen op Verwijzing’ en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Van zodra de dossieraanvragen in september groen licht krijgen, gaan de eerste BOV-coaches aan de slag.
Ook in de periode erna krijgen gemeenten of lokale organisaties opnieuw de kans om in te stappen in het ‘Bewegen op Verwijzing’-project.

Voor meer informatie:
 
www.bewegenopverwijzing.be
Lees meer over "Bewegen op verwijzing"
Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten

Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten

15/06/2016
Vandaag kwam de VREG met cijfers over energiearmoede, waaruit blijkt dat bepaalde tendensen een lichte daling van de energiearmoede doen vermoeden. De cijfers geven informatie over het aantal budgetmeters, betalingsplannen, afsluitingen enz.

Het Netwerk tegen Armoede is enerzijds tevreden dat zowel energieleveranciers als distributienetbeheerders er blijkbaar beter in slagen consumentenschulden onder controle te houden. Anderzijds hopen wij uiteraard dat de dalende trend zich verder zet en dat die zich ook en snel uitbreidt naar beschermde klanten en andere klanten met een kwetsbaarder profiel. Ten slotte blijven we erop hameren dat de problematiek van energiearmoede veel ruimer is dan deze van de energieschulden. Spijtig genoeg tonen andere studies, zoals de energiebarometer van de Koning Boudewijnsstichting, aan dat die algemene energiearmoede al jaren niet verbetert.

Bovendien vrezen we dat het effect van de stijgende energieprijzen snel zichtbaar zal worden in deze statistieken. Door de afschaffing van de gratis hoeveelheid kWh, de verhoging van de BTW én het invoeren van de zogenoemde Turteltaks zal de factuur dit jaar sowieso stijgen. Voor mensen die er nu al niet of maar net in slagen hun facturen te betalen, wordt het de komende jaren alleen erger.  

Lees hier ons standpunt dat we eerder al publiceerden rond de toenmende energiearmoede.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede blijft verontrust over stijgende energiekosten"
Nieuwe wet overheidsopdrachten trekt laagste drempel op tot 30.000 euro

Nieuwe wet overheidsopdrachten trekt laagste drempel op tot 30.000 euro

15/06/2016
Op 12 mei 2016 keurde de Kamer een nieuwe Wet inzake Overheidsopdrachten goed. Deze Wet is een omzetting van een Europese richtlijn uit 2014. ‘de Verenigde Verenigingen’, waar het Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt, is blij dat het drempelbedrag voor kleinere opdrachten verhoogd wordt van 8.500 euro naar 30.000 euro. Dit betekent dat een vereniging opdrachten tot 30.000euro kan afsluiten, met louter een factuur als bewijs. Andere documenten of procedures zijn daarbij niet langer vereist. Voor talloze verenigingen en social profit organisaties betekent dit een serieuze vermindering in paperassen en administratie, al blijft voorzichtigheid geboden.

De wetgeving Overheidsopdrachten is al langer een blok aan het been van heel wat verenigingen. Sinds een tijd zijn namelijk ook alle privaatrechtelijke spelers, zoals vzw’s, die meer dan 50% overheidsfinanciering ontvangen, onderworpen aan deze wetgeving. ‘de Verenigde Verenigingen’ bekampte de afgelopen jaren dit (te) brede toepassingsgebied, maar stelde helaas vast dat de Europese richtlijn van 2014 dit bestendigde. Maar het zijn de lidstaten die –onder de Europese drempels – de drempelbedragen bepalen. ‘de Verenigde Verenigingen’ stelde vast dat België in vergelijking met alle andere Europese landen het belachelijk lage drempelbedrag van 8.500euro hanteerde. Voor elke opdracht boven dit bedrag moesten verenigingen geijkte procedures volgen; procedures die op maat zijn van échte overheden en geenszins van verenigingen.

‘de Verenigde Verenigingen’ klopte met deze argumentatie aan bij de federale overheid en krijgt nu in de wet gelijk. Opdrachten tot 30.000euro kunnen voortaan via ‘aanvaarde factuur’ gesloten worden. Dit betekent dat de factuur als bewijs geldt dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn niet vereist, hoewel de opmaak van een bestelbon aangewezen is. Vanuit het goede huisvaderprincipe blijft het aan te raden dat verenigingen enkele offertes aanvragen, wat de meeste verenigingen ook nu al doen. Maar de manier waarop deze ‘marktraadpleging’ gebeurt, is niet langer aan vormvereisten onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging of vergelijking van websites kan volstaan.

‘de Verenigde Verenigingen’ volgt dit dossier al enkele jaren en is blij dat de gevraagde drempelverhoging er komt. Tal van verenigingen zullen voortaan niet langer geconfronteerd worden met een bijzonder complexe wetgeving en tijdrovende procedures, waarvan de zinvolheid ver te zoeken was. Na de verhoging van de BTW-drempel voor kleine vzw’s tot 25.000euro eerder dit jaar, is dit opnieuw een flinke stap vooruit op vlak van administratieve vereenvoudiging.

Lees hier de volledige wet
Lees meer over "Nieuwe wet overheidsopdrachten trekt laagste drempel op tot 30.000 euro"
Contract en gemeenschapsdienst voor leefloners dreigt onze bijstand verder uit te hollen

Contract en gemeenschapsdienst voor leefloners dreigt onze bijstand verder uit te hollen

8/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede is meer dan ongerust over de uitbreiding van ‘GPMI’ –een contract dat nu al geldt voor jongeren- naar alle leefloners en de mogelijkheid om in dat contract een ‘gemeenschapsdienst’ te voorzien. Die zou ‘niet verplicht’ zijn maar eens –onder zachte dwang- in het contract wel afdwingbaar. Het is maar hoe je het bekijkt.
 
Vandaag wordt dit wetsontwerp van minister Borsus besproken in de federale commissie Volksgezondheid. Coördinator Frederic  Vanhauwaert: “Wij stellen vast dat minister Borsus weinig rekening houdt met kritische bedenkingen uit wetenschappelijk onderzoek.  Daaruit blijkt duidelijk dat een draagvlak voor deze maatregelen ook bij de OCMW’s zelf ontbreekt. Dat kan ook niet verwonderen. De gemeenschapsdienst levert geen meerwaarde om mensen aan het werk te krijgen, er is de administratieve rompslomp, de hulpverlener wordt nog meer in de rol van controleur geduwd, er is een ernstig risico op verdere uitsluiting en non take up van rechten”.
 
Het leefloon is een bijstandsuitkering, een vangnet onder onze sociale zekerheid.  Steeds meer mensen moeten een beroep doen op die bijstand (bijvoorbeeld door strengere regels in de sociale zekerheid bij de toegang tot minimumpensioen, wachtuitkering enz.)  Onder het mom van responsabilisering wordt dit noodzakelijke vangnet echter meer en meer uitgehold. Op zich is het leefloon (vanaf 1 juni €867,40 /maand voor een alleenstaande) ook onvoldoende om waardig van te leven. Het ligt nog steeds ruim onder de Europese armoedegrens.
 
Er zijn nu al veel voorbeelden van mensen wiens leefloon wordt gekoppeld aan dwingende voorwaarden die niet altijd haalbaar zijn (een betaalbare woning vinden (met een leefloon???), in eerste zittijd slagen op school,…). Er zijn heel wat stopzettingen van leefloon waarbij vragen te stellen vallen.  We weten ook dat net deze groep mensen hiertegen zelden in beroep zal gaan.  Het valt te vrezen dat die trend zich nu alleen maar verder zal doorzetten.
 
Van mensen in armoede weten we dat ze hulpverlening eerder als controle dan steun ervaren en omwille van vele negatieve ervaringen wantrouwig staan ten aanzien van de samenleving.  De kans dat een contract dit alles versterkt is groot.  De kans is klein dat mensen in armoede echt inspraak krijgen bij het opstellen van dit ‘contract’ en de keuze voor gemeenschapsdienst.  Het valt af te wachten op welke manier de GPMI’s en gemeenschapsdienst lokaal vorm zullen krijgen.  Wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden tonen aan dat de gemeenschapsdienst mensen langer of zelfs definitief weghoudt van de echte arbeidsmarkt, ook marktverstorend werkt en echte jobs vernietigt, ook doorwerkt nadien omdat mensen geen rechten opbouwen in sociale zekerheid en niet doorgroeien. Het Netwerk vreest voor een verdere verschraling van het recht op leefloon en roept de lokale besturen dan ook op om omzichtig en met respect voor mensen om te gaan met deze maatregelen.
 
Aan de onderkant van de samenleving – daar waar armoede en uitsluiting zich het scherpst laten voelen – heeft het weinig zin om in te zetten op instrumenten die de uitsluiting versterken.  Hier moet men net investeren in mensen; een leefloon boven de armoedegrens, kansen op waardig werk (betaald dus), degelijke huisvesting enz. 
 
Lees meer over "Contract en gemeenschapsdienst voor leefloners dreigt onze bijstand verder uit te hollen"
Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

6/06/2016
Op 6 mei namen 134 deelnemers deel aan het live gedeelte van het burgerkabinet Jeugd, een initiatief van Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. De eindaanbevelingen zijn nu bekend gemaakt. Het Netwerk tegen Armoede vaardigde 7 personen af vanuit haar jongerenwerkingen. Zij konden putten uit het beleidsparticipatietraject met jongeren in armoede, dat al enkele jaren loopt over verschillende thema’s.

De deelnemende jongeren in armoede waren goed voorbereid en dat was ook nodig, want een volledige dag vergaderen in het Vlaams parlement op een zonovergoten vrijdag was nu niet meteen het meest laagdrempelige concept voor jongeren die minder mondig of belezen zijn.

Ook op andere vlakken vonden we het Burgerkabinet Jeugd een minder geslaagde editie dan haar culturele voorganger.
Ten eerste werd het thema diversiteit al bij voorbaat ingevuld vanuit de doelstelling inclusie en ontmoeting, wat zowel in de moderatie van de tafels als de uitwerking van de aanbevelingen te merken was. Het Netwerk tegen Armoede pleit al jaren voor de erkenning van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede, maar dit leek een taboe dat zelfs niet mocht worden uitgesproken zonder er in één zin voorwaarden als ‘samenwerking, ontmoeting en integratie’ aan te koppelen. We zijn uiteraard niet tegen samenwerking, maar jongeren in armoede moeten in de eerste plaats een plek krijgen waar ze zichzelf mogen zijn. Vragen naar diversiteit zonder eerst uit te gaan van gelijke rechten, blijft een onrecht.

Ten tweede blijven de aanbevelingen vaag en op de vlakte, wat enigszins begrijpelijk is als met willekeurige vrijwilligers een gesprek wordt aangevat in een halve dag, waar de jeugd(welzijns)sector zelf ondertussen al jaren expertise over heeft. We verwijzen dan ook graag naar de visienota over diversiteit van de Ambrassade, waar vanuit expertise en praktijk heel degelijke aanbevelingen worden gedaan inzake jeugdwerk voor iedereen. We hopen dat de Minister minstens even veel waarde hecht aan deze uitgewerkte adviezen en aan gesprekken met jongeren in armoede zelf, dan aan de eerder vrijblijvende adviezen van het burgerkabinet.
 
Bekijk hier de onderwerpen die de jongeren zelf belangrijk vonden om aan te brengen in het burgerkabinet.
 
Aanbevelingen Burgerkabinet jeugd: 16 concrete ideeën
Eindrapport Burgerkabinet jeugd:  link
Lees meer over "Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger"
Middenveld licht bezwaren toe tegen hervorming juridische bijstand

Middenveld licht bezwaren toe tegen hervorming juridische bijstand

3/06/2016
Middenveldorganisaties van het Platform Recht voor Iedereen zijn uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commissie Justitie van De Kamer om hun licht te laten schijnen over de hervormingsplannen van minister Geens voor de juridische bijstand. Het Platform verenigt armoedeorganisaties, advocaten, vakbonden en andere sociale bewegingen. Zij voerden eerder al verschillende keren actie tegen de hervormingen.
 
Probleem is dat dit over een platte besparing gaat, eerder dan een hervorming. De drempels tot pro-deo-rechtsbijstand worden verhoogd. De voorwaarden om toegang te krijgen tot gratis rechtsbijstand worden zwaar verstrengd. Bovendien wordt een remgeld ingevoerd en krijgen advocaten ruimere mogelijkheid om vergoeding bij de cliënt terug te vorderen indien een zaak gewonnen wordt.
 
Bovendien laat de kwaliteit van de pro-deo-rechtsbijstand zwaar te wensen over: door een groot tekort aan pro-deo-advocaten, door een gebrek aan vorming, door de onzekere vergoeding en door een gebrek aan controle.
 
Eerder was er al de invoering van de btw-plicht (21%) voor advocaten. Al die maatregelen zorgen ervoor dat steeds minder mensen met een laag inkomen de mogelijkheid hebben om hun rechten voor de rechtbank af te dwingen. Dat leidt onvermijdelijk tot een klassejustitie waarbij het inkomen van iemand een bepalende factor wordt.
 
Het Platform Recht voor Iedereen heeft vier concrete voorstellen om de rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen toegankelijker te maken:
 
1.      Investeren in de eerstelijns juridische hulp, die op dit moment zwaar ondergefinancierd is en heel wat gebreken vertoont
2.      Verbetering van de kwaliteit van de tweedelijnsbijstand, door verplichte en continue vorming, controle van de prestaties en een correcte en eerlijke verloning
3.      Onmogelijk maken van onwettige administratieve beslissingen die ervoor zorgen dat men onnodige beroepen moet aantekenen. Wetgeving moet toegepast worden.
4.      De financiering en promotie van alternatieve conflicthantering zoals bemiddeling
 
Lees hier ons uitgebreid dossier met voorbeelden van problematische toegang tot rechtspraak.
 
Afspraak op dinsdag 7 juni om 10.30 uur in de Commissie Justitie van De Kamer.
Lees meer over "Middenveld licht bezwaren toe tegen hervorming juridische bijstand"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag

3/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede reageert tevreden op de aankondiging dat er een armoedetoets komt op de conceptnota kinderbijslag die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wij hopen daarmee de kinderbijslag sterker in de richting van de strijd tegen kinderarmoede te sturen.
 
De armoedetoets zal gebeuren op basis van de kennis en ervaring van mensen in armoede, gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. De verenigingen waar armen het woord nemen hebben in dit dossier al heel wat expertise opgebouwd.  De hervorming van de kinderbijslag biedt veel kansen om grote stappen vooruit te zetten in de strijd tegen kinderarmoede. Die kansen moet de Vlaamse regering met beide handen grijpen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel op vtm.be

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
 
Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag"
Driedaagse vorming over armoede

Driedaagse vorming over armoede

2/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede organiseert opnieuw een driedaagse vorming over armoede voor externen. Armoede is een containerbegrip met veel inhouden en gezichten. Volgende thema’s komen zeker aan bod:

-       Stilstaan bij de binnen- en buitenkant van armoede
-       Binding met de maatschappelijke context van armoede
-       ‘De dialoog’ om tot een bredere kijk te komen
-       Hoe kan je ermee aan de slag in de eigen werkcontext

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede te maken heeft en zich hierin wil verdiepen, is van harte welkom. We vertrekken van de ervaringen van deelnemers, brengen theoretische kaders en het leefwereldperspectief van mensen die in armoede leven in.  We creëren een plek waar ieder (cursisten en mensen met armoede-ervaring) op een gelijkwaardige manier eigen kijk en ervaringen met elkaar kunnen delen en bespreken.  

Deze vorming zal begeleid worden door Centrum Kauwenberg in samenspraak met het Netwerk tegen Armoede. Mensen die in armoede leven uit de vereniging onderbouwen vanuit eigen ervaringen en inzichten de vorming.  

Afspraak op donderdag 24 november 2016, donderdag 15 december 2016 en donderdag 12 januari 2017, telkens van 9.30 tot 16 uur, bij Centrum Kauwenberg, Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen. Kostprijs: €250, broodjesmaaltijd inbegrepen, verplaatsingskosten niet;

Meer info en inschrijvingen bij Wouter Cox (wouter.cox@netwerktegenarmoede.be, 0492 72 52 39). Hier vindt u alle info.

Lees meer over "Driedaagse vorming over armoede"
Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

1/06/2016
Vandaag nam het Netwerk tegen Armoede samen met Centrum Kauwenberg deel aan de hoorzitting in de commissie Welzijn.
Op tafel lag de conceptnota over cliëntenorganisaties en de oprichting van een cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp.
We benadrukten de expertise omtrent dit thema binnen de vereniging en de unieke manier van werken met gezinnen binnen een vereniging. We benadrukten hoe wij participatie zien en wat wij als opportuniteiten en valkuilen zien van de oprichting van een cliëntenforum.

Bekijk hier onze presentatie

Herbekijk de hoorzitting in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.
Lees meer over "Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp"
Eerstelijnspsychologen boeken succes

Eerstelijnspsychologen boeken succes

31/05/2016
Onderzoek toont de meerwaarde aan van een eerstelijnspsycholoog.  Het Netwerk tegen Armoede is tevreden dat minister Vandeurzen deze pilootprojecten eerstelijnspsychologische functie mogelijk maakte en hoopt dat er een verdere uitrol van dit soort initiatieven zal volgen.  Een belangrijke aanbeveling daarbij is dat eerstelijnspsychologen een voldoende duidelijke taak hebben als ze met mensen in armoede werken.
 
Verdere aanbevelingen en meer informatie over armoede en geestelijke gezondheid vindt u in onze publicatie
Lees meer over "Eerstelijnspsychologen boeken succes"
Andere minimumuitkeringen moeten mee omhoog met leefloon

Andere minimumuitkeringen moeten mee omhoog met leefloon

26/05/2016
Op 1 april kwam de federale regering met een ‘sociale correctie’ op de tax shift: 2 van de laagste uitkeringen die nog altijd ver onder de Europese armoedegrens liggen, nl. het leefloon en de minimumuitkering in de ziekteverzekering (onregelmatig werkende vanaf de 7e maand), stegen met 2%. Om een idee te geven: een alleenstaande ging er een luttele 17 euro op vooruit en komt nu uit op om en bij de 850 euro per maand. Daarnaast kreeg een héél beperkte groep rechthebbenden op het minimumpensioen eveneens een verhoging met 2%.  
 
Als ‘sociale correctie’ niet bepaald een enorme inspanning, gezien de vele miljarden die eerder bespaard werden op de zwakste schouders en gezien er met deze verhoging slechts een bedrag van 50 miljoen euro gemoeid was. In het licht van de belofte van de federale regering bij haar aantreden om tegen 2019 de laagste uitkeringen in sociale zekerheid en bijstand –al dan niet in aanvulling op te lage lonen uit deeltijdse of interimarbeid- minstens op te trekken tot de Europese armoedegrens, was deze ‘verhoging’ zelfs ronduit beschamend.
 
Het Netwerk tegen Armoede blijft hier op haar honger zitten. Als we vandaag in de pers lezen dat bij de begrotingsbesprekingen voor 2017 einde juni een ‘derde tax shift’ op het programma zou staan, waarbij vermogenden eindelijk een eerlijker deel van de lasten zouden gaan dragen, rekenen wij er op dat de regering dat geld niet opnieuw gebruikt voor de sterksten, maar haar belofte nakomt en van dit momentum gebruik maakt om eindelijk ook het geld te voorzien voor het optrekken van de minimumuitkeringen tot de Europese armoedegrens.
 
Intussen en in afwachting daarvan sluiten wij ons aan bij het protest van andere middenveldorganisaties. Het kan voor het Netwerk tegen Armoede niet dat men voor de ene persoon in armoede een kleine verhoging doorvoert en daarbij de andere vergeet. Deze onrechtvaardigheid moet onmiddellijk worden rechtgetrokken. Concreet vragen wij dat ook personen met een beperking (inkomensvervangende tegemoetkoming), uitkeringsgerechtigde werklozen met een uitkering onder de armoedegrens, bejaarden met een bijstandsuitkering (inkomensgarantie voor ouderen) en de weinige jongeren die nog kunnen aanspraak maken op een inschakelingsuitkering nu al 2% verhoging krijgen van hun uitkering en dit graag met terugwerkende kracht vanaf 1 april.
Lees meer over "Andere minimumuitkeringen moeten mee omhoog met leefloon"
Daklozen dreigen dupe te worden van privatisering opvang

Daklozen dreigen dupe te worden van privatisering opvang

26/05/2016
Antwerpen wil de daklozenopvang voortaan via een driejaarlijkse tendering uitbesteden aan private organisaties. De grootste slachtoffers van de ‘war on dakloosheid’ dreigen zo de daklozen zelf te worden. Als opvang winstgevend moet zijn, kan nooit de kwaliteit geboden worden die er nu wel is in initiatieven als De Vaart. Caw heeft daarin een jarenlange expertise opgebouwd. Is er nog ruimte voor verbetering? Ongetwijfeld, maar waarom wordt de doelgroep zelf niet geraadpleegd over hoe de opvang beter kan? Het Netwerk tegen Armoede en ‘STA-AN, het netwerk van 5 Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, vrezen een verkapte besparingsoperatie.
 
Het stadsbestuur zegt een betere, residentiële opvang te willen. Waarom dan niet de bestaande initiatieven meer ondersteunen en verder uitbouwen, zelfs met een kritische evaluatie ? Inloopcentra bieden nu vaak hulp op maat en spelen op individuele noden van daklozen.
 
Tendering dreigt een uniforme aanpak tot grote prioriteit te maken. De vrees dat elke dakloze in eenzelfde traject gedwongen wordt is groot. Velen zullen daardoor net afhaken.  Bovendien is net als in eerdere tenderingverhalen de kans groot dat organisaties hun cijfers trachten te halen met die mensen waar positief resultaat mee te halen valt.  Cherry-picking van mensen die het makkelijkst naar huisvesting kunnen begeleid worden. De meest kwetsbaren, die een veel langer begeleidinstraject zullen nodig hebben dreigen daardoor andermaal uit de boot te vallen.
 
Het zal de daklozenopvang wellicht een stuk goedkoper maken, maar zeker niet beter en/of efficiënter. .
 
Dakloosheid duurzaam bestrijden doe je niet door de opvang te privatiseren, wel door te investeren in begeleiding op maat op lokaal niveau en in meer sociale huisvesting en ruimere huursubsidies op Vlaams niveau.  
Lees meer over "Daklozen dreigen dupe te worden van privatisering opvang"
Kinderopvang na het nieuwe decreet

Kinderopvang na het nieuwe decreet

25/05/2016
Kind en Gezin geeft de eerste cijfers die de effecten van het nieuwe decreet kinderopvang illustreren.  Uit de cijfers die Kind en Gezin geeft, blijkt dat gezinnen met een lager inkomen verhoudingsgewijs minder kinderopvang gebruiken dan gezinnen met een hoger inkomen. Verder zijn er onder andere eerste cijfers over gekregen afwijkingen op het verhoogde minimumtarief en stelt men dat er nog een opvolging komt van ‘bestellen is betalen’.
 
De invoering van de nieuwe regelgeving betekende een enorme verandering voor de kinderopvang in Vlaanderen. Om dat op te volgen, werd het voortgangsoverleg gestart. Via dit overleg gaat Kind en Gezin samen met vertegenwoordigers van ouders, organisatoren en andere partners na of er elementen zijn die moeten bijgestuurd worden.  Het Netwerk tegen Armoede maakt deel uit van dit overleg en wil op die manier de sociale functie van kinderopvang mee verbeteren . In ieder geval denkt het Netwerk dat het noodzakelijk zal zijn om het minimumtarief te verlagen en het principe ‘bestellen is betalen’ bij te sturen.
 
 
Lees hier het volledige persbericht van Kind en Gezin
Lees meer over "Kinderopvang na het nieuwe decreet"
60.000 betogers tegen asociaal beleid van federale regering

60.000 betogers tegen asociaal beleid van federale regering

24/05/2016
Duurdere energie, pijnlijke prijsstijgingen voor mensen in armoede en inkomens en uitkeringen die ruim onder de Europese armoedegrens blijven. De tax shift en andere besparingsmaatregelen doen mensen nog verder in de armoede verzeilen. 60.000 mensen kwamen vandaag op straat tegen het asociale regeringsbeleid. Onder hen ook een ruime delegatie van Netwerk tegen Armoede en de Waalse en Belgische armoedenetwerken. Wij gaven een duidelijke boodschap mee aan de regering: hoog tijd om te investeren in mensen in armoede in plaats van op hun kap te besparen.
Lees meer over "60.000 betogers tegen asociaal beleid van federale regering"
Maak kennis met Sambaband van Jong Gent in Actie op 25 mei

Maak kennis met Sambaband van Jong Gent in Actie op 25 mei

24/05/2016
Jong Gent in Actie brengt kwetsbare jongeren samen. Om over hun problemen te praten, om actie te voeren en hun dromen (een goede woning, een waardig inkomen, recht op werk, …) op de agenda te zetten. Dat doen ze op een heel originele manier: via aanstekelijke sambaritmes. De sambaband laat geregeld letterlijk van zich horen op manifestaties. Jongeren kunnen er zich in uitleven en vinden zo de ideale uitlaatklep om hun zorgen te delen met de buitenwereld. De aanstekelijke sambaritmes geven hen een stem.
 
De band (een project van Jong Gent in Actie in samenwerking met Rythms of Resistance (JNM) en ¡No Pasaran! (Linx+) was dit jaar genomineerd voor de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk. De jury was vol lof over het project en bestempelde het als ‘best practice met exemplarische waarde voor het hele jeugdwelzijnswerk’. Het is een creatieve manier om maatschappelijk kwetsbare jongeren een stem te geven en om hun kritische bewustzijn te versterken. Belangrijk is ook dat jongeren zelf kiezen rond welke thema’s ze willen werken.
 
Mooie woorden, maar nog beter is om ze live aan het werk te zien. Dat kan op 25 mei vanaf 16 uur op hun toonmoment, juist naar aanleiding van de eerdere nominatie voor de Cera-prijs.
 
Programma
16.00 uur: Open workshop samba
17.00 uur: Inleiding door Caro Debruyn (programmacoördinator van Cera)
17.05 uur: Voorstelling sambaproject door jongeren en jeugdwerkers Marjolijn Lemahieu en Hanne Daniels
17.15 uur: Pascal Debruyne (Uit De Marge)
17.20 uur: Schepen Rudy Coddens over het belang van participatie van jongeren
17.25 uur: Schepen Elke Decruynaere over het belang van jongerenwerkingen met jongeren in armoede
17.30 uur: Sambaperformance
17.45 uur: Receptie met een streepje muziek van de jongeren


Praktisch
Het toonmoment vindt plaats op 25 mei 2016 vanaf 16 uur bij De Zuidpoort vzw in Gent,  Rerum-Novarumplein 25 (hoek met Kikvorsstraat).
 
Contact: Marjolijn Lemahieu (0487 22 79 30, marjolijn@bmlik.be).
 
Jong Gent in Actie wordt gesubsidieerd door Stad Gent en OCMW Gent en de provincie Oost-Vlaanderen en krijgt steun van Cera. 

 
Lees meer over "Maak kennis met Sambaband van Jong Gent in Actie op 25 mei"

10 richtlijnen voor een correcte beeldvorming van mensen in armoede

6/11/2012
Het Netwerk tegen Armoede stelde samen met verschillende Vlaamse mediaorganisaties tien richtlijnen op om mensen in armoede op een correcte manier in beeld te brengen. De richtlijnen zijn het resultaat van het project Mediawijsheid en Armoede, dat het Netwerk organiseerde met steun van Vlaams minister van Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten.
Naast overleg omvatte het project ook drie andere grote luiken: workshops voor mediaprofessionals, mediatraining voor mensen in armoede en de uitbreiding van de Vlaamse expertendatabank. De richtlijnen rond beeldvorming en armoede sluiten het project Mediawijsheid en Armoede af en willen bijdragen tot een meer genuanceerde en correcte beeldvorming over mensen in armoede.“Het opzetten van een correcte beeldvorming is een belangrijke stap om armoede bevattelijk te maken. Het gebrek aan juiste kennis ligt immers mee aan de basis van verschillende extra problemen waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden. Wat je niet kent, is vaak moeilijk te begrijpen”, zegt minister van Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten.
 
Lees hier het persbericht.

Lees hier de 10 richtlijnen.
Lees meer over "10 richtlijnen voor een correcte beeldvorming van mensen in armoede"

Agenda

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter