Vereniging in beeld

De Nieuwe Voksbond heeft een belangrijke plek veroverd in het leven van veel mensen in armoede in Tongeren.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs
Vandaag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, kwamen onze verenigingen massaal naar buiten om actie te voeren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een petitie, een actie voor het langste schoolbord en tal van lokale acties op en rond 17 oktober. Omdat elk talent telt. Met de petitie hebben we inmiddels ongeveer 3.000 handtekeningen ingezameld. Daar moeten nog de papieren petities bijgeteld worden. Die worden de komende dagen verzameld en meegenomen in ons verdere overleg met bevoegd minister Weyts. We zien al te vaak dat jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar een richting kiezen in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten en interesses. Een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daar dan ook minder, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting. 

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, dus niet alleen gezinnen in armoede, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

Beluister de reportage met jongeren van Betonne Jeugd in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Beluister het interview met ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp bij Eva De Roo op Studio Brussel.


 
Lees meer over onze acties

Nieuws

Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week

Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week

22/11/2019

De dagen worden korter en kouder. Dat betekent dat De Warmste Week in aantocht is. In heel Vlaanderen worden her en der acties gevoerd om de Goede Doelen te ondersteunen door extra geld in het laatje te brengen.

Dit jaar gaat De Warmste Week echter verder, en roepen we iedereen op om wat tijd te geven; voor en tijdens De Warmste Week en zo kennis te maken met het vrijwilligerswerk. De mogelijkheden zijn bijna oneindig en erg divers: je kan gaan voorlezen, weides winterklaar maken, zorg dragen voor mensen met een beperking, een sportactiviteit begeleiden,…. voor elk wat wils.

Het hele palet aan mogelijkheden vindt u op www.dewarmsteweek.be

In elke organisatie staat er iemand klaar om je te ontvangen: een peter of een meter, die vrijwilliger of medewerker die ervoor zorgt dat jij je meteen thuis voelt.

Niet aarzelen, maar doen, en laat zien dat de Vlaming een warm hart heeft die met plezier een deel van zijn schaarse tijd geeft om goed te doen.

Meer informatie vind je hier.


Lees meer over "Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week"
Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig

Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig

21/11/2019
Het Netwerk tegen Armoede steunt het protest tegen de besparingen in het sociale middenveld en cultuur. Dit zet veel kwetsbare mensen én honderdduizenden vrijwilligers in de kou, terwijl vzw's en cultuurorganisaties ook een hefboom zijn voor tewerkstelling en maatschappelijk engagement. Dat krijgt nu zware klappen. Op 5 december komt een grote manifestatie tegen deze besparingen, die ook de openbare omroep treffen. In die week zullen organisaties van zich laten horen, met acties, manifestaties en optredens onder het motto 'Vuurwerk', want een warme samenleving heeft een sterk middenveld nodig.

Lees de open brief in De Morgen.

Alle info over de campagne vindt u hier.
Lees meer over "Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig"
Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken

Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken

13/11/2019
Hoe betrekt een lokale overheid kwetsbare burgers bij haar lokale hulp- en dienstverlening? De VVSG bundelde 10 praktijken die hun aanbod afstemmen op de noden en verwachtingen van gebruikers zelf. Netwerk tegen Armoede verzorgde samen met De Zuidpoort, een van onze Gentse verenigingen, de uitleiding.

Download hier de publicatie.
Lees meer over "Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken"
Armoedebarometer kleurt donkerrood

Armoedebarometer kleurt donkerrood

13/11/2019
Alle armoedecijfers staan op rood in Vlaanderen en dat is zonder meer alarmerend, zeker wanneer deze regering het armoedeprobleem onder mat lijkt te willen schuiven. De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 10,4%, en dit na zoveel jaren armoedebeleid; de kinderarmoede steeg tot 15%; het aantal leefloners blijft stijgen tot meer dan 41.000 Vlamingen; de wachtlijst voor sociale woningen blijft aangroeien tot 154.000 wachtenden; de voedselbanken breken alle records: 160.000 mensen vroegen een voedselpakket; meer dan 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede; de uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw; de klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen; de leefkosten (voor energie, openbaar vervoer, …) blijven stijgen; …
 
De 12de Armoedebarometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid.
De 12de Armoedebarometer toont tegelijkertijd aan dat de afwezigheid van stevig beleid armoede doet stijgen. Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen. Integendeel, er zijn meer bestraffende dan structurele maatregelen.
 
Het Vlaamse regeerakkoord negeert niet enkel deze rode lichten, het is bovendien een opsomming van maatregelen om de eigen verantwoordelijkheid te verbergen. Het sanctioneert in plaats van armoede aan te pakken.
 
  • Er zijn geen doelen meer. Zo kunnen de ministers ook niet afgerekend worden op hun beloften en afspraken. Maar zonder doelen heeft deze regering ook geen ijkpunt meer.
  • Er komt een andere definitie van armoede. Uit de warrige toelichting van minister-president Jambon op Terzake[1] blijkt vooral de bekommernis om te tonen hoe goed het hier in Vlaanderen gaat. Als het hier goed gaat, moet je ook niets meer doen. Besparen gebeurt wel, zelfs op de kinderbijslag. Zo worden grotere gezinnen extra getroffen. Ook het openbaar vervoer wordt getroffen, vervoersarmoede kan enkel toenemen.
  • Het regeerakkoord bevat een reeks maatregelen om wachtlijsten te doen verminderen. Kleinere wachtlijsten betekenen voor deze regering lagere armoedecijfers. Dit doen ze niet met meer investeringen, maar wel met het verhogen van drempels. De reeks maatregelen om de wachtlijst voor een sociale woning uit te zuiveren spreekt boekdelen. Muren worden gezet rond sociale woningen: de lokale binding sluit mensen tientallen jaren uit;  sociale huurders worden verdacht van fraude; taal- en werkvereisten worden voorwaarden voor een sociale woning; …
  • Zo scheidt het regeerakkoord het kaf van het koren: enkel ‘goede’ mensen in armoede krijgen sympathie en verdienen ondersteuning . De andere, de ‘slechte’ mensen in armoede, zij die niet hun best doen, krijgen sancties en beperkingen. Handhaving staat voorop. De arme is zelf verantwoordelijk voor zijn armoede. Vooral mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd. Zelfs een sociale woning is hen niet gegund.
  • Het regeerakkoord legt bijna alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten, maar er is geen woord over de bijkomende middelen en ruimte voor een gemeentelijk armoedebeleid. De gemeenten zullen zonder duidelijk kader, middelen en kompas het zelf moeten doen.
  • Het Vlaams regeerakkoord is een slag in het gezicht van velen die hard werken om een warme samenleving te creëren. Participatie dreigt geïnstrumentaliseerd te worden, advisering wordt herleid tot pure individuele consultaties op consultatieplatformen, vrijwilligerswerk dreigt herleid te worden tot enkel caritatief werk. Hiermee wil deze regering de stem van velen smoren in een chaos van individuele opmerkingen. Zo verdwijnt armoede uit het gezichtsveld en dreigt armoede herleid te worden tot anekdotische en individuele verhalen.
  • Door enkel nog in te zetten op jobs, jobs, jobs wordt haar verantwoordelijkheid beperkt tot het activeren van mensen via onder meer een fiscale tegemoetkoming en handhaving. Wie niet meekan wacht de verplichte gemeenschapsdienst.
 
De zorg voor mensen in armoede is blijkbaar weinig belangrijk. Wie arm is, is schuldig verklaard en zal het voelen.
 
De Armoedebarometer van Decenniumdoelen brengt opnieuw rode cijfers. Tegelijkertijd schuift deze Armoedebarometer oplossingen naar voor. Rode cijfers zeggen immers dat er harder gewerkt moet worden, vooral door onze regeringen. Vlaanderen en België moeten dus beter hun best doen.

Meer info vindt u hier.

Lees meer over "Armoedebarometer kleurt donkerrood"
Lage emissiezone zonder alternatief vergroot vervoersarmoede

Lage emissiezone zonder alternatief vergroot vervoersarmoede

11/11/2019
Het Netwerk tegen Armoede maakt zich zorgen over de lage emissiezones in Brussel, Gent en Antwerpen. Dergelijke maatregelen dreigen de vervoersarmoede te vergroten en de mobiliteitskloof tussen rijk en arm verder uit te diepen. Het zijn net mensen in armoede die, als ze al een wagen hebben, vaak nog met een verouderd en dus vervuilend exemplaar rondrijden. Vaak zijn ze zeer spaarzaam op het gebruik, waardoor hun ecologische voetafdruk nog altijd onder het gemiddelde blijft, maar hebben ze weinig alternatieven, bijvoorbeeld om op het werk te raken.

Doordat er de voorbije jaren stelselmatig gesnoeid is in het aanbod openbaar vervoer, krijgen deze mensen twee keer de rekening gepresenteerd. Ze hebben minder mogelijkheden om zich milieuvriendelijk te verplaatsen en worden financieel gestraft voor het gebruik van oudere, maar goedkopere, wagen. Lage emissiezones moeten gepaard gaan met investeringen in openbaar vervoer in plaats van omgekeerd.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Lage emissiezone zonder alternatief vergroot vervoersarmoede"
Commissie geeft duidelijke richtlijnen voor samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers

Commissie geeft duidelijke richtlijnen voor samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers

8/11/2019
Na een klacht van het Netwerk tegen Armoede heeft de Commissie Zorgvuldig Bestuur duidelijke richtlijnen uitgevaardigd voor de samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers. Die moeten er voor zorgen dat geen enkel kind het schooljaar moet starten zonder de nodige boeken en het nodige schoolmateriaal, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Zo zullen scholen onder meer afspraken moeten maken over de levering van boeken en gespreide betaling en over de mogelijkheid om ook via andere kanalen de benodigde boeken te bestellen. Er moet duidelijkheid komen over welk materiaal nu verplicht aan te kopen is of niet. Nu bestaat daar soms grote onduidelijkheid over. De richtlijnen hebben heel concrete gevolgen, bijvoorbeeld dat kinderen geen boeken mogen geweigerd worden omdat de ouders de factuur van grote broer of zus nog niet konden betalen.

De Commissie Zorgvuldig Bestuur houdt toezicht op het zorgvuldig bestuur van scholen en kan indien nodig een school die in de fout gaat financieel sanctioneren.

Het Netwerk tegen Armoede trok in juni 2019 naar de commissie nadat ze moest vaststellen dat steeds meer scholen samenwerken met externe boekenleveranciers en steeds meer kinderen soms lange tijd zonder boeken in de les zitten. De oorzaken zijn in veel gevallen te zoeken in de commerciële logica die boekenleveranciers e.d. volgen. Zo horen we verhalen van ouders die geen boeken kunnen bestellen omdat er nog een openstaande rekening is van broer of zus van een eerder jaar; van jongeren die aanmaningen ontvangen over die openstaande rekeningen; sommige boekenleveranciers proberen op slinkse wijze allerlei onnodig schoolmateriaal te verkopen aan ouders en staan slechts in zeer beperkte mate afbetalingsplannen toe…

Tijdens de hoorzitting van de Commissie lichtten verschillende ervaringsdeskundigen van het Netwerk en de Aalsterse vereniging Mensen voor Mensen verder aan de commissieleden toe wat er zoal fout loopt bij de samenwerking tussen scholen en de commerciële boekenleveranciers. De Commissie Zorgvuldig Bestuur deelde onze bezorgdheden en zet in haar advies een duidelijk kader uit:

1.       Informatie over wat écht noodzakelijk is & vrijheid om schoolboeken elders aan te kopen
Scholen moeten ouders tijdig een nauwkeurig overzicht geven van de aan te schaffen materialen en hun kostprijs, en hen informeren over de mogelijkheid om die materialen desnoods ook elders aan te schaffen. De school moet ook garanderen dat het voor elke ouder duidelijk is welke materialen verplicht en welke materialen facultatief zijn. De huidige online reserveringssystemen, waar het niet duidelijk is welke materialen echt verplicht en welke materialen eventueel aan te raden zijn, kunnen dus niet langer door de beugel.

2.       Scholen moeten garanderen dat iedereen tijdig over de nodige boeken en materialen beschikt
De Commissie benadrukt ook dat scholen een zorgverplichting hebben: ook wanneer scholen samenwerken met commerciële boekenleveranciers moeten zij garanderen dat (vroegere) betalingsmoeilijkheden van de ouders er nooit voor zorgen dat een kind zonder boeken in de les zit. Scholen moeten voorzien in de nodige financiële tegemoetkomingen zodat ieder kind tijdig (!) beschikt over de nodige materialen. De school moet ook zelf het eerste aanspreekpunt blijven voor ouders met financiële problemen: ouders zonder meer doorverwijzen hun problemen te regelen met de boekenleverancier kan niet.
De Commissie pikt ook in op het verhaal van de ervaringsdeskundigen die zich bij de leverancier moesten registreren op naam en met het e-mailadres van hun kind. De Commissie oordeelt dat deze praktijk onaanvaardbaar is en dat scholen moeten voorkomen dat leerlingen betrokken worden in de schuldenproblematiek van hun ouders.

Het Netwerk is ook blij dat de Commissie doorheen haar beslissing meerdere malen herhaalt hoe het gebruik door scholen van procedures van gedwongen uitvoering – bijvoorbeeld via de deurwaarder – ten zeerste af te raden zijn.  Scholen moeten garant staan voor een sociaal verantwoord beleid en agressieve invorderingspraktijken horen daar niet in thuis.

3.       Het betalen van de schoolrekening
De Commissie stelt tot slot ook dat scholen weliswaar vrij zijn te bepalen hoe de schoolrekening betaald moet worden, bijvoorbeeld elektronisch of per domiciliëring, maar dat ze steeds moeten voorzien een uitzondering voor ouders voor wie dit een drempel kan betekenen.
 
Kortom, de Commissie zet duidelijk de lijnen uit: scholen hebben een zorgverplichting die er op neer komt ‘dat zij een samenwerking met een externe aanbieder dient tot stand te laten komen onder voorwaarden waarbinnen een sociaal verantwoord beleid (...) verzekerd is’. Wij hopen dat de gevoeligheid bij scholen én leveranciers hiermee is aangescherpt, en dat dit er mee voor zorgt dat iedere leerling én ouder krijgt waar hij/zij recht op heeft: degelijk, betaalbaar en toegankelijk onderwijs.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het volledige en bindende advies van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Lees meer over "Commissie geeft duidelijke richtlijnen voor samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers"
'Meer dan mijn ziekte' - blik op verleden en toekomst van patiëntenparticipatie

'Meer dan mijn ziekte' - blik op verleden en toekomst van patiëntenparticipatie

6/11/2019
Wat weten we over de kwaliteit van ons gezondheidssysteem? Zijn ervaringsdeskundigen betweters, pottenkijkers of experten? Zijn er grenzen aan patiëntenparticipatie? Het zijn enkele van de vragen die aan bod komen in het boek ‘Meer dan mijn ziekte. Patiënten betrekken in de zorg’. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, zoekt samen met patiëntenverenigingen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de zorgsector en academici naar antwoorden.
 
Welke gebeurtenissen lagen aan de basis van het ontstaan van het Vlaams Patiëntenplatform? Wat waren de eerste wapenfeiten en strijdpunten van de jonge vzw? Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen? In ‘Meer dan mijn ziekte’ blikt het Vlaams Patiëntenplatform terug op zijn 20-jarige geschiedenis en verwezenlijkingen, maar het boek werpt ook een blik vooruit. Er liggen nog heel wat uitdagingen op de plank. Hoe zorgen we dat er meer transparantie komt over de kwaliteit van de zorg? Hoe kunnen we ervaringsdeskundigen inschakelen in de zorg?
 
Op beleidsniveau groeide het Vlaams Patiëntenplatform uit tot een evidente partner. Maar in ziekenhuizen, eerstelijnszones en in individuele zorgrelaties is patiëntenparticipatie nog lang niet altijd verankerd. Hoe zorgen we dat patiënten op al die niveaus hun stem kunnen laten horen? Er worden ook steeds meer gezondheidsgegevens gedeeld. Hoe zorgen we dat de patiënt eigenaar blijft van zijn eigen data? En hoe kan je er als patiënt mee voor zorgen dat je behandeling wordt afgestemd op wat jij belangrijk vindt in je leven?
 

Impact ziekte op het dagelijkse leven

‘Meer dan mijn ziekte’ zet ook patiëntenverenigingen in de kijker. Mensen met een chronische ziekte vertellen over de impact van hun ziekte op hun leven. Maar ze leggen ook uit hoe ze hun leven verder zetten. Het citaat van Sybiel Verstraete, van de MS Liga en ondervoorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Patiëntenplatform, illustreert dat op een mooie manier:
 
“Ik had me in het leven natuurlijk nooit als doel gesteld om chronisch ziek te zijn. Maar nu het zo is, probeer ik er iets positiefs mee te doen. Leven met een chronische aandoening is een uitdaging, maar het is geen reden om je leven niet in handen te nemen.”
 
Per hoofdstuk bevat het boek concrete tips. Bijvoorbeeld tips over waar mensen met een chronische ziekte op moeten letten als ze een verzekering afsluiten of hoe ze na een periode van inactiviteit opnieuw aan het werk kunnen gaan.

Interesse in het boek?

Je kan het boek 'Meer dan mijn ziekte' bestellen via info@vlaamspatientenplatform.be of bel 016 23 05 26. Het boek is uitgegeven bij Lannoo Campus en telt 163 bladzijden. Het kost €24,99. Verzendkosten bedragen €3.

Lees meer over "'Meer dan mijn ziekte' - blik op verleden en toekomst van patiëntenparticipatie"
Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!

Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!

6/11/2019
Good Gifts pakt dit eindejaar uit met een originele geschenkformule, waarbij u aan uw dierbaren een origineel cadeau schenkt én een goed doel steunt. Netwerk tegen Armoede is een van de goede doelen die uw steun kunnen krijgen.

Hoe werkt het?

Via de website (www.goodgift.be) bestelt u een Goodgift voor een bedrag naar keuze. U ontvangt de Goodgift als digitale bon (gratis) die u zelf print, of in een mooie cadeauverpakking die u per post ontvangt (voor de meerprijs van €5). Geef deze aan de gelukkige ontvanger en zij/hij/hen kiest zelf een goed doel dat zij/hij/hen belangrijk vindt. Achteraf stort u, als gever, het bedrag rechtstreeks aan dit gekozen goed doel. Het goed doel ontvangt de volledige donatie. Goodgift rekent geen extra kosten aan.

We zijn blij en dankbaar dat Good Gift ook de structurele strijd tegen armoede in de verf wil zetten door ons als goed doel naar voor te schuiven. Uw steun kunnen we goed gebruiken om het beleid wakker te schudden, rechten van mensen in armoede juridisch af te dwingen of samenwerkingen met bedrijven op te zetten om zowel consumenten als werknemers in armoede vooruit te helpen.

Alle info over onze initiatieven vindt u op www.netwerktegenarmoede.be.

Een Good Gift bestellen? Surf naar www.goodgift.be
Lees meer over "Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!"
Drempel tot rechter blijft toenemen

Drempel tot rechter blijft toenemen

30/10/2019
De drempel tot de rechter is de voorbije jaren stelselmatig hoger geworden, ook en vooral voor mensen in armoede. Dat blijkt uit een studie van professor grondwettelijk recht Toon Moonen (UGent). De conclusies verrassen ons niet. Rechtsbijstand wordt steeds moeilijker betaalbaar en steeds minder toegankelijk voor mensen met een laag inkomen. De btw-plicht voor advocaten, de verhoging van het rolrecht, strengere toegang tot pro deo rechtsbijstand. De federale regering probeerde ook remgeld in te voeren voor die pro deo rechtsbijstand, maar dat vochten wij, samen met andere organisaties, succesvol aan bij het Grondwettelijk Hof. Het recht op juridische bijstand, een grondwettelijk recht, komt niettemin in gevaar, zo blijtk uit de studie.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Drempel tot rechter blijft toenemen"
1 op 5 Belgen maakt zich financiële zorgen over zorg

1 op 5 Belgen maakt zich financiële zorgen over zorg

22/10/2019
Deze week is Dokters van de Wereld met de steun van het Netwerk tegen Armoede van start gegaan met een campagne die de aandacht vestigt op de groeiende zorgkloof en zorguitstel in ons land. De campagne wijst op de pijnpunten op het vlak van zorguitstel en ongelijkheden en formuleert 6 urgente kernaanbevelingen naar de toekomstige federale regering.
“Zorgkloof in België op 8 jaar tijd verzesvoudigd”

Wie in ons land niet over een comfortabel inkomen beschikt, heeft het steeds moeilijker om de zorgeindjes aaneen te knopen: terwijl in 2008 nog maar 1,4% van de laagste inkomens aangaf niet aan de nodige zorg te raken, loopt dit cijfer in 2016 op tot 7,9%, zo blijkt uit een rapport van de Europese Commissie dat dit jaar verscheen. “Bijna verzesvoudiging op 8 jaar tijd en een verdubbeling sinds 2011”, vertelt Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van de Wereld. “Wat daarnaast opvalt is dat terwijl het zorguitstel bij ons toeneemt, we in de rest van de Europese lidstaten een omgekeerde trend zien. De kloof in ons land is niet enkel groot maar ook een stuk groter dan in de andere West-Europese landen.”

 “44% van alle kinderen in armoede verstoken van zorg door financiële redenen”

“600.000 Belgen leven momenteel in armoede. Zij doen te vaak noodgedwongen aan zorguitstel omwille van financiële redenen”, vertelt David de Vaal, Coördinator van het Netwerk tegen Armoede. 
Kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede worden het hardst getroffen: “44% van alle gedepriveerde Belgische huishoudens met kinderen jonger dan 16 moest de afgelopen 12 maand afzien van medische zorg terwijl dit nodig was”, vertelt de Vaal.

Ook op andere vlakken hebben Belgen in armoede zorgen over zorg: “79% van de gedepriveerde huishoudens beschouwt de kost van geneesmiddelen als een financiële last op het budget  32% moest een bezoek bij de tandarts uitstellen en 35% beschouwt geestelijke gezondheidszorg als onbetaalbaar.”

Zorgongelijkheid heeft dodelijke gevolgen: hoogopgeleide vrouw 13,4 jaar langer in goede gezondheid dan laagopgeleide vrouw

Deze zorgongelijkheden zijn niet zonder gevolgen: “De kloof in levensverwachting zonder beperkingen tussen het hoogste en laagste opleidingsniveau van een 25-jarige is 10,5 jaar voor mannen en 13,4 jaar voor vrouwen”, vertelt De Ridder.
“Anders gezegd: een Belgische hoogopgeleide vrouw van 25 jaar leeft gemiddeld tot haar 74e in goede gezondheid, terwijl de gezonde levensjaren zich bij een laagopgeleide vrouw tot haar 60e verjaardag beperken en ze gemiddeld gezien al voor haar pensioen geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen.”

Ook middenklasse blijft niet ongemoeid 

 Niet enkel Belgen in armoede piekeren over hoe ze hun zorg moeten inpassen in hun budget. Ook de rest van de bevolking breekt zich regelmatig de kop over de kost van zorg. “34%  van álle Belgische gezinnen beschouwt de kost van geneesmiddelen als een middelmatige of aanzienlijke last”, vertelt De Ridder. “En 26% geeft aan dat de bijdragen voor de gezondheidszorg moeilijk tot zeer moeilijk in te passen zijn binnen hun beschikbare huishoudbudget."

 Bovendien geeft 1 op 5 van alle Belgen aan dat tandzorg en mentale zorg niet betaalbaar is. Het feit dat het ‘uit-eigen-zak-gedeelte’ bij tandzorg makkelijk kan oplopen tot in de honderden of zelfs duizenden euro’s en dat 40% van de tandartsen zich niet hoeft te houden aan de vastgelegde tarieven, verklaart dit probleem.

“Gezinsuitgaven voor zorg nergens zo hoog als in België”

Wat geestelijke gezondheidszorg betreft is de recente regeling die de psycholoog terugbetaalt te beperkt in de zin dat jongeren en 65-plussers worden uitgesloten. “We zetten ook vraagtekens bij de vraag van de psychologen naar directe en onbeperkte toegang, zonder doorverwijzing, en de mogelijkheid om vrij tarieven te kunnen toepassen. Dit kan onder meer zorgen voor een risico op een Mattheuseffect waarbij hoofdzakelijk hooggeschoolden gebruik maken van de regeling. Er is te weinig aandacht voor het (financieel) toegankelijk maken van geestelijke gezondheidszorg voor laagopgeleide of weinig bemiddelde mensen, wat jammer is, aangezien mensen in armoede net meer mentale zorgnoden hebben. De huidige regeling integreert de geestelijke gezondheidszorg nog te weinig in de 1e lijn en werkt  financiële drempels voor mensen in armoede onvoldoende weg.”

“Alles samengenomen zien we dat de Belg veel zorg uit eigen zak betaalt”, concludeert de Ridder. “De jaarlijkse niet terugbetaalde gezinsuitgaven voor zorg in België zijn met gemiddeld 1.000 euro per jaar zelfs de hoogste van gans Europa en liggen 500 euro hoger dan het Europees gemiddelde van 600 euro per jaar per gezin.”

6 actiepunten voor de volgende federale regering
De zorgkloof in ons land groeit & zorguitstel is voor honderdduizenden Belgen een dagelijkse realiteit. Bovendien weegt zorg zwaar op het gemiddelde Belgische huishoudbudget. Dokters van de Wereld en het Netwerk Tegen Armoede vragen de volgende federale regering werk te maken van de volgende 6 actiepunten:

1.       Investeer in maatregelen die zeer kwetsbare mensen opnieuw aansluiting laten vinden bij het zorgsysteem.
2.      Maak werk van de veralgemeende derdebetalersregeling waardoor enkel nog het remgeld betaald moet worden door de patiënt.
3.      Breid de terugbetaling voor tandzorg uit & zet een grens aan de mogelijkheid om af te wijken van tarieven, zowel bij tandartsen maar ook bij specialisten en kinesitherapeuten.
4.      Investeer in wijkgezondheidscentra.
5.      Maak van geestelijke gezondheidszorg een prioriteit in het zorgbudget, en zorg dat het dat het ook ten goede komt voor mensen in armoede.
6.      Investeer in preventie en gezondheidspromotie die niet stigmatiserend is voor mensen in armoede
Lees hier meer in detail over onze zorgaanbevelingen

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Bekijk hier de campagne.

Lees meer over "1 op 5 Belgen maakt zich financiële zorgen over zorg"
Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs

17/10/2019Vandaag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, kwamen onze verenigingen massaal naar buiten om actie te voeren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een petitie, een actie voor het langste schoolbord en tal van lokale acties op en rond 17 oktober. Omdat elk talent telt. Met de petitie hebben we inmiddels ongeveer 3.000 handtekeningen ingezameld. Daar moeten nog de papieren petities bijgeteld worden. Die worden de komende dagen verzameld en meegenomen in ons verdere overleg met bevoegd minister Weyts. We zien al te vaak dat jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar een richting kiezen in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten en interesses. Een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daar dan ook minder, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting. 

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, dus niet alleen gezinnen in armoede, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

Beluister de reportage met jongeren van Betonne Jeugd in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Beluister het interview met ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp bij Eva De Roo op Studio Brussel.


 
Lees meer over "Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs"
Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

15/10/2019
Guy Malfait en Marijke Decuypere van ATD Vierde Wereld schreven een boek over het leven aan de onderkant van de armoedegrens. Waar mensen voortudrend op drempels en obstakels botsen en tegen muren aanlopen. Maar ook veel veerkracht en creativiteit een de dag leggen om toch te kunnen overleven in armoede. Zoals Kevin, die op school de foto's van zijn bezoek aan de Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij op safari naar Kenia is geweet. Of Lucy, die ondanks haar eigen miserie Emiel aan een referentieadres helpt en zelfs nog geld voor een straatbibliotheek weet in te zamelen. Maar het boek gaat ook en vooral hoe de grondrechten van deze mensen voortdurend met voeten worden getreden. Een schending van mensenrechten waar we ons niet mogen bij neerleggen.

Bestel het boek hier.

Beluister het interview met Guy Malfait en ervaringsdeskundige Francine Van Beneden in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger"
Warmste Week: Jazz voor de toekomst van Brusselse kinderen

Warmste Week: Jazz voor de toekomst van Brusselse kinderen

15/10/2019
Tijdens een swingende muzikale avond, vol jazz en andere plezante muziek, reflecteren Jan Hautekiet en Christian Mendoza over thema's die de toekomst van Brusselse kinderen vorm geven: (on)gelijkheid, kansarmoede, een gevoel of tekort aan vrijheid, ...Tegelijk kijken we hoopvol vooruit.

De opbrengst van de muzikale avond, in het kader van de Warmste Week, gaat naar onze vereniging Vrienden van het Huizeke. Zij bestrijden kinderarmoede door ondersteuning van ouders en hun thuissituatie. Door ouders te begeleiden en te gidsen op zoek naar de juiste steun en door gespreks- en vertrouwenspartner te zijn voor de ouders, biedt de vereniging een betere en veilige omgeving voor deze kinderen. 

Wanneer: zaterdag 23/11/19
Deuren: 19 uur
Start: 20 uur
Kaarten: €25 in voorverkoop en €30 aan de kassa.
Voor voorverkoop en meer info kunt u terecht bij Marisa Mendoza via mendoza_marisa@hotmail.com
Lees meer over "Warmste Week: Jazz voor de toekomst van Brusselse kinderen"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter