Vereniging in beeld

“Het is geen makkelijk leven zonder papieren,” zegt Brahim. “Maar toch zie ik mijn toekomst hier.” Brahim werkt als vrijwilliger bij Chez Nous.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Indiendatum nieuwe Uitpasregio's: 15 april

Indiendatum nieuwe Uitpasregio's: 15 april

21/02/2017
Sinds in 2012 het proefproject UiTPAS van start ging in regio Aalst, op basis van de toen al bestaande Kansenpas, is er heel wat veranderd. 13 regio’s stapten reeds in het programma, 76.000 mensen hadden een UiTPAS in 2016 en er komen per jaar minstens 2 à 3 regio’s bij. Naast de grote steden stapten ook meer landelijke regio’s in als Meetjesland, Westhoek en Kempen. UitPAS is één van de opvallendste resultaten van de vraag van verenigingen waar armen het woord nemen naar een eenvoudige, niet-stigmatiserende en algemene vrijetijdspas. Het Netwerk tegen Armoede leverde al sinds 2000 actief lobbywerk rond dit thema en ligt mee aan de basis van de uitrol van het project.

Steden en regio’s die geïnteresseerd zijn om in te stappen in het programma, vinden hier aan welke voorwaarden ze moeten voldoen
Lees meer over "Indiendatum nieuwe Uitpasregio's: 15 april"
Jeugdwerk strijdt tegen armoede

Jeugdwerk strijdt tegen armoede

16/02/2017
De Ambrassade onderzocht met het project ‘Oog voor armoede’ hoe jeugdwerk een rol kan opnemen in armoedebestrijding. In een dialoogtraject met onder andere de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede,  werd gezocht naar manieren om als jeugdwerk radicaal de kaart van álle jongeren te trekken. Ze pleiten voor jeugdwerk dat luistert naar kinderen, hun signalen doorgeeft, hun stem versterkt, verder kijkt dan enkel een spelaanbod..
Een manier van werken die binnen het Netwerk tegen Armoede actief wordt toegepast en uitgedragen. 

Lees het artikel op sociaal.net
Lees meer over "Jeugdwerk strijdt tegen armoede"
Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven en is geen vervanging voor volwaardige jobs

Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven en is geen vervanging voor volwaardige jobs

13/02/2017
Vrijwilligerswerk is pas waardevol als het vrijwillig blijft en mag geen eindstation of vergeetput worden voor mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat benadrukt het Netwerk tegen Armoede in de discussie over het Vlaams vrijwilligersbeleid.
 
Op 26 februari 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid’ goed. De conceptnota schetst de doelstellingen en aanpak om tot een eenvoudiger en ondersteunend kader te komen voor vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Naar aanleiding van het Verticaal Permanent Armoede Overleg over de conceptnota hebben we, samen met enkele verenigingen en ons bestaand materiaal, enkele gemeenschappelijke standpunten geformuleerd.
 
Op basis van deze nota trokken we op vraag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk naar enkele lokale besturen en OCMW’s, waarbij we het hadden over de inschakeling van kwetsbare doelgroepen in het vrijwilligersbeleid. Ook zij komen onder druk te staan door het grote aantal aanvragen vanuit diverse hoeken (gevangenissen, psychiatrische centra, vdab, gtb, …). Meer en meer wordt vrijwilligerswerk ingeschakeld als opstap naar sociale of economische activering, wat in principe geen slecht idee is.  Alleen ontstaat hierdoor het risico dat mensen hierin ongewild blijven zitten, als een soort eindstation of vergeetput. Vrijwilligerswerk mag ook niet dienen als vervanging voor volwaardige jobs, in het kader van besparingen. Dit tast de kern van het vrijwilligerswerk aan, namelijk vrije keuze en engagement.
 
Als vervolg hierop namen we op vraag van het Steunpunt deel aan een horizontaal overleg met verschillende departementen van de Vlaamse overheid en de Verenigde Verenigingen. Tijdens dit overleg benadrukten we nogmaals de meerwaarde, maar ook de knelpunten en voorwaarden van vrijwilligerswerk voor mensen in armoede. Ook daar kon onze visie rekenen op een warm onthaal.  Alle betrokken actoren luisterden aandachtig naar onze aanbevelingen en wij rekenen erop dat, samen met hen, onze visie gedragen en meegenomen wordt in het verder uit te werken kader.
 
Lees hier onze standpunten over vrijwilligerswerk kan je hier nalezen
Lees meer over "Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven en is geen vervanging voor volwaardige jobs"
Protest tegen afwijking op het beroepsgeheim

Protest tegen afwijking op het beroepsgeheim

10/02/2017
Het Netwerk tegen Armoede sluit zich aan bij het protest van andere organisaties tegen de afwijking op het beroepsgeheim van Ocmw-medewerkers. Dat is zo voorzien in een wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA), dat volgende week wordt voorgelegd. In de toekomst zullen medewerkers verplicht worden hun beroepsgeheim achterwege te laten wanneer ze 'tekenen van radicalisering' vaststellen bij hun cliënten. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en zet de vertrouwensrelatie tussen medewerker en cliënt onder druk. Het Netwerk tegen Armoede verwijst naar de tegenvoorstellen die VVSG deed in naam van de lokale besturen om de wetgeving aan te passen en te verfijnen.

Het Netwerk tegen Armoede protesteert mee tegen de buitenproportionele beperking van het beroepsgeheim op donderdag 16 februari. Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Protest tegen afwijking op het beroepsgeheim"
Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede"

Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede"

9/02/2017
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen houdt in zijn boek 'Spelen in zwarte sneeuw' een krachtig pleidooi voor een doorgedreven strijd tegen kinderarmoede en dus tegen armoede in het algemeen. De twee kun je immers niet los zien van elkaar. Het Netwerk tegen Armoede gaf mee input voor het boek. De kinderrechtencommissaris pleit daarom onder meer voor meer investeringen in sociale woningbouw, een uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs en een meer herverdelende kinderbijslag. Allemaal broodnodige maatregelen die (kinder)armoede echt kunnen terugdringen en waar het Netwerk tegen Armoede al langer voor pleit. Kinderarmoede is niet de schuld van de kinderen, maar ook niet van de ouders. Armoede is een schending van grondrechten en vanuit dat perspectief moet je ze ook proberen tegengaan. Vanuit de rechten van mensen, en niet vanuit een schuldmodel.

Tijdens de voorstelling van het boek in het Vlaams Parlement gaf Cindy Van Geldorp, vrijwilliger bij Recht-Op in Antwerpen, aan hoen we armoede kunnen bestrijden door te luisteren naar de kennis en de ervaring van kinderen en jongeren die erin opgroeien. Cindy heeft zelf aan den lijve ondervonden wat het betekent om in armoede op te groeien, tegen muren te botsen en elke dag te moeten vechten om je rechten toegekend te krijgen.

Bestel het boek hier
Lees meer over "Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede""
Netwerk tegen Armoede vraagt grondige bijsturing armoedebeleid

Netwerk tegen Armoede vraagt grondige bijsturing armoedebeleid

6/02/2017
Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat ht armoedebeleid andermaal ondergesneeuwd wordt door dicussies over cijfers nadat minister Homans probeerde aan te tonen dat zowel de globale als de kinderarmoede sterk zouden dalen in Vlaanderen. Op het terrein stellen wij in ieder geval geen kentering vast bij de gezinnen die wij bereiken. Hoge energiefacturen, een groot tekort aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen en inkomens die nog altijd ver onder de armoedegrens liggen. Mensen in armoede krijgen het jaar na jaar moeilijker. Dat wordt bovendien bevestigd door de cijfers over het sterk stijgende aantal mensen dat een beroep moet doen op steun van het Ocmw.

Daarom vragen wij om het beleid echt grondig bij te sturen. Voor 1 april moet de Vlaamse regering een bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goedkeuren. Wij vragen om dit grondig te doen op basis van recente cijfers en ervaringskennis van mensen in armoede. Vanuit het Netwerk tegen Armoede gaan we alvast de nodige voorstellen vanuit mensen in armoede overmaken.

Lees het artikel in De Morgen over de armoedecijfers in Vlaanderen.

Lees het artikel in De Morgen over het stijgende aantal leefloners.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt grondige bijsturing armoedebeleid"
Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters

Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters

3/02/2017
Er komt overleg tussen het Netwerk tegen Armoede en de Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein over de geplande invoering van slimme energiemeesters. De minister pakte vorige week uit met een plan om in heel Vlaanderen, weliswaar gefaseerd, slimme (digitale) energiemeters uit te rollen. Zij moeten de vertrouwde analoge exemplaren op termijn overal vervangen. Het Netwerk tegen Armoede is hier niet bij voorbaat tegen gekant, maar vraagt wel om dit op een doordachte manier te doen en te kijken welke mogelijkheden die meters kunnen bieden voor kwetsbare energieconsumenten. Tegelijk benadrukken wij dat de kosten voor deze (duurdere) meters niet mogen doorverrrekend worden aan mensen en gezinnen in armoede. Die werden de voorbije jaren al meermaals geconfronteerd met forse prijsverhogingen.

De slimme meters kunnen mogelijk kansen bieden, maar er zijn ook risico's. Gaan leveranciers die meters niet gebruiken om mensen sneller en makkelijker af te sluiten? Of zullen gezinnen sneller in een prepaid-systeem gedropt worden, waarbij ze vooraf moeten betalen vooraleer energie te kunnen gebruiken? We weten uit ervaring met budgetmeters dat mensen daardoor vaak in mensonwaardige omstandigheden zonder voldoende energie moeten overleven, ook in de winter. Zij hebben sowieso geen marge om nog verder op energie te besparen, ook niet met een slimme meter.

Maar misschien kan het ook anders en bieden de meters de mogelijkheid om nu net wel een menswaardige minimale levering te bieden, zodat mensen niet zonder energie vallen of moeten overgaan tot extreem ondergebruik, met schadelijke gevolgen voor hun woning en voor hun gezondheid. 

Er blijft nog veel onduidelijkheid rond de impact van digitale energiemeters. Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede een armoedetoets uit te voeren vooraleer de uitrol in de praktijk gebracht wordt. Overleg daarover is nu toegezegd door de minister.

Beluister het debat met coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede en Bram Claeys van Bond Beter Leefmilieu in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Overleg tussen Netwerk tegen Armoede en energieminister over invoering slimme energiemeters"
Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen

Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen

3/02/2017
Het Netwerk tegen Armoede schreef samen met Pleegzorg Vlaanderen en Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen een gemeenschappelijke brief aan de minister van Welzijn rond het afschaffen van de forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen bij perspectiefbiedende pleegzorg. Om de band tussen ouders en kinderen te versterken  is het behoud van deze kinderbijslag belangrijk. Uiteraard is dit slechts één van de belangrijke elementen uit de conceptnota van het groeipakket van de Vlaamse regering.  De vernieuwde kinderbijslag toont te weinig ambitie als instrument in het verminderen van de kinderarmoede en een degelijke armoedetoets met alternatieve pistes kan hier een verschil maken.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen"
De Lage Drempel bestolen door penningmeester

De Lage Drempel bestolen door penningmeester

28/01/2017
Slecht nieuws voor De Lage Drempel, onze vereniging in Mechelen. De penningmeester bleek deze week met de noorderzon vertrokken en heeft voor een bedrag van tienduizenden euro's verduisterd. De vereniging had nochtans een correcte procedure voor betalingen, met dubbele handtekeningen, maar blijkbaar is de dader erin geslaagd om die te vervalsen en heeft hij ook de bank, waar de rekening van de vereniging ondergebracht is, om de tuin geleid.

De vereniging kan elke steun goed gebruiken. Een geluk bij een ongeluk, zowel de Vlaamse als de Mechelse subsidies voor 2017 waren nog niet uitgekeerd. Zowel het stadsbestuur als de Vlaamse overheid heeft beloofd om dit nu snel te doen, zodat De Lage Drempel haar werking kan voortzetten en de vele mensen in armoede die zij bereikt, niet in de kou blijven staan. Inmiddels heeft de penningmeester zichzelf aangegeven bij de politie. Wij wachten nu het verdere onderzoek van de politie af.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.
Lees meer over "De Lage Drempel bestolen door penningmeester"
Armoedetoets op inkanteling Ocmw's

Armoedetoets op inkanteling Ocmw's

27/01/2017
Vandaag was het Netwerk Tegen Armoede samen met onze vereniging Recht-Op uit Antwerpen te gast op het kabinet van minister Homans van binnenlands bestuur om een bijdrage te leveren in de armoedetoets op het voorontwerp van decreet lokaal bestuur. Dat decreet bepaalt de inkanteling van de OCMW's in de gemeenten. 

We pleitten er samen met collega's van Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg en Caritas voor een overgang die garanties biedt voor kwaliteitsvolle hulp, een volwaardige plaats van sociaal beleid in de gemeente en het belang van participatie. Het OCMW moet een springplank kunnen zijn naar een beter leven.
Lees meer over "Armoedetoets op inkanteling Ocmw's"
Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel

Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel

26/01/2017
Om de 2 jaar reikt het Netwerk tegen Armoede de Prijs voor de Laagste Drempel uit aan een vrijetijdsaanbieder die extra inspanningen doet om zijn aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Na een cultuurcentrum (2012) en een gemeentelijk vrijetijdsbeleid (2015), gingen we deze keer voor een evenement. Het Netwerk ging op zoek naar een festival, een expo, een stadsgebeuren.. dat verder denkt dan de financiële drempel om mensen in armoede te betrekken bij hun programma. Er werd gelet op laagdrempeligheid inzake communicatie, aanbod, praktische zaken én sociale drempels.
Uit de ingestuurde kandidaturen werden 3 genomineerden voor de prijs geselecteerd: de Lokerse Feesten, ‘De Tuin der Lusten’ Roeselare en ‘Uitwijken’ Brugge.  Mensen in armoede kregen de kans om te stemmen aan de hand van drie 1-minuutfilmpjes.
 
De culturele karavaan ‘Uitwijken’ uit Brugge kwam als winnaar uit de bus.
Uitwijken wacht niet tot het publiek naar hen toekomt, maar verplaatst zich zelf naar de Brugse wijken. Met een karavaan vol circus en muziek, passeerden ze ondertussen reeds in 40 Brugse wijken. Via workshops en voorbereidingstrajecten betrekken ze de bewoners van de wijk op voorhand. Ze gaan ook op zoek naar moeilijker bereikbare mensen en zorgen er voor dat op de dag zelf alles voor iedereen toegankelijk is. Het festival zelf gaat door in de openbare ruimte en is volledig gratis.
 
Het Netwerk tegen Armoede is blij met ‘Uitwijken’ als winnaar, omdat hun outreachende aanpak de ideale manier is om mensen in armoede te laten kennismaken met cultuur en vrije tijd. Veel gezinnen in armoede leven in wijken buiten het stadscentrum en geraken amper of nooit op de typische festivals of culturele stadsevenementen. Ze zijn te duur, onbekend, geven het gevoel ‘niet voor hen’ te zijn bedoeld. Evenementen als Uitwijken brengen cultuur en vrije tijd tot aan de deur én bieden de kans tot actieve betrokkenheid. Met hoe meer partners dit soort evenementen samenwerkt, hoe makkelijker de brug kan worden gelegd tussen mensen in armoede en het lokale cultuuraanbod. Een terechte winnaar dus.
 
Cultuur van wereld tot wijk
 
Uitwijken is een project van Brugge Plus vzw. De Uitwijkenkaravaan trekt reeds 6 jaar door de Brugse buurten. In 2017 zijn er weer 22 haltes voorzien. Cultuur in al zijn verschijningsvormen is het vertrekpunt voor de samenstelling van het programma van Uitwijken. Het aanbod in de achtertuin van de stad, de voortuin van de buurtbewoners is steeds gratis. Blijven zoeken om de drempel zo laag mogelijk te houden en steeds een ruimer publiek te bereiken is en blijft een uitdaging. “Deze prijs is voor het Uitwijkenteam een fijne erkenning, maar vooral ook een stimulans om hun werk verder te zetten. We streven er naar om Uitwijken de komende jaren nog toegankelijker te maken voor een divers publiek, omdat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Brugge is de cultuurstad voor iedereen van wereld tot wijk.” aldus Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge en voorzitter van Brugge Plus vzw.
 
Belang van laagdrempelige activiteiten
 
De prijs werd uitgereikt door het kabinet van Minister van Cultuur Sven Gatz. De minister steunt dit initiatief. Vanuit mijn beleid wil ik zoveel mogelijk mensen de kans geven om deel te nemen aan het verenigingsleven of hen de mogelijkheid geven te laten genieten van culturele activiteiten. De UiTPAS is daar een mooi voorbeeld van.  Ondertussen zijn 10 steden of regio’s aan de slag met De UiTPas. Via de Museumpas wil ik ook musea toegankelijker maken voor mensen in armoede.
Naast de financiële en informatiedrempel, is een aangepast aanbod minstens even belangrijk om cultuur binnen het bereik te brengen van iedereen. De 3 laureaten illustreren hoe belangrijk laagdrempelige activiteiten zijn, in het bijzonder voor mensen in armoede.
 
‘Uitwijken’ wint een symbolisch beeldje en een bezoek van een groep mensen in armoede om verder ervaringen uit te wisselen.
 
Bekijk hier het filmpje van het winnende evenement.

Bekijk hier de reportage op Focus-WTV.
Lees meer over "Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel"
Meer dan 150 mensen in armoede zetten druk werkjaar 2017 in gang

Meer dan 150 mensen in armoede zetten druk werkjaar 2017 in gang

26/01/2017
Met meer dan 150 mensen kwam het Netwerk tegen Armoede samen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel om 2017 af te trappen. Met druk bijgewoonde werksessies bogen mensen in armoede zich over de thema's die ze dit jaar op de agenda willen zetten. De 59 verenigingen waar armen het woord nemen willen de strijd aangaan met clichés en vooroordelen, de samenwerking met bedrijven aanzwengelen, de werking van lokale diensten en zeker van Ocmw's doorlichten, de impact van inkomen en lokale belastingen bestuderen, tewerkstelling van mensen in armoede stimuleren en beleidswerk nog beter aanpakken. Ook de speelfilm die onze Brusselse vereniging Bonnevie zelf draaide over huisvesting viel zeer in de smaak.

Op de Startdag werden onze gloednieuwe co-voorzitters Marc Jans en Ann Milis (foto) voorgesteld en werd uittredend voorzitter Werner Van Maeckelberghe uitgebreid, én welverdiend, in de bloemetjes gezet. Marc en Ann zullen hun voorzitterschap in tandem opnemen om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten. Marc Jans werkt als onderzoeker voor de KU Leuven en Socius. Ann Milis werkt als ervaringsdeskundige bij onze Brusselse vereniging Vrienden van 't Huizeke.

Bekijk hier het gesprek met uittredend voorzitter Werner Van Maeckelberghe.

Bekijk hier het gesprek met de nieuwe co-voorzitters Marc Jans en Ann Milis.

Bekijk hier de reacties van deelnemers aan de Startdag uit verschillende verenigingen.
Lees meer over "Meer dan 150 mensen in armoede zetten druk werkjaar 2017 in gang"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter