Vereniging in beeld

De Nieuwe Voksbond heeft een belangrijke plek veroverd in het leven van veel mensen in armoede in Tongeren.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs
Vandaag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, kwamen onze verenigingen massaal naar buiten om actie te voeren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een petitie, een actie voor het langste schoolbord en tal van lokale acties op en rond 17 oktober. Omdat elk talent telt. Met de petitie hebben we inmiddels ongeveer 3.000 handtekeningen ingezameld. Daar moeten nog de papieren petities bijgeteld worden. Die worden de komende dagen verzameld en meegenomen in ons verdere overleg met bevoegd minister Weyts. We zien al te vaak dat jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar een richting kiezen in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten en interesses. Een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daar dan ook minder, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting. 

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, dus niet alleen gezinnen in armoede, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

Beluister de reportage met jongeren van Betonne Jeugd in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Beluister het interview met ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp bij Eva De Roo op Studio Brussel.


 
Lees meer over onze acties

Nieuws

Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen

Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen

11/12/2019
Betonne Jeugd VZW is een jongerenwerking voor jongeren in armoede. Al 6 jaar vinden jongeren tussen 0 en 30 jaar hun weg naar Betonne Jeugd op de Sint-andriesplaats in Antwerpen. Heel wat jongeren willen graag sporten,maar de drempels naar sport zijn te hoog. Daarom besloot  Betonne Jeugd een sportparticipatie te starten voor 2 jaar (2020-2021).
Tijdens het eerste projectjaar legde Betonne Jeugd een hele weg af maar stootte ook op heel wat obstakels. Samen met u willen we stilstaan bij deze obstakels maar ook vooruitkijken. Hoe kunnen participatiedrempels worden weggewerkt? Hoe kan Betonne Jeugd het project volgend jaar aanpakken?
 
Wat kan je verwachten? ...
Tijdens deze dag kom je te weten hoe Betonne Jeugd het sportparticpatieproject het eerste jaar aanpakte. Waar legde Betonne Jeugd zijn focus?  waar liep het moeilijk? 
Hiernaast komen ook enkele interessante sprekers. Specialisten in armoede, jeugdwerk en sportparticipatie. Ook zullen enkele jongeren hun ervaringen over het project delen.
Nadien steken we de koppen bij elkaar over het thema 'sportparticipatie'
 
Programma:
 • 13u -13u30: gezonde aperitief
 • 13u30- 14u: toelicht Betonne Jeugd en sportparticipatieproject
 • 14u - 14u30: Rots & Water een psychofysieketraining
 • 15u - 15u30: participatiedrempels door Netwerk Tegen Armoede
 • 15u30 - 16u: dialoogtafels
 
Praktisch:
 
Waar? Cultureel Centrum COSTA
             Sint-andriesplaats 25
             2000 Antwerpen
Wanneer?  woensdag 18 december van 13u tot 16u30
 
INSCHRIJVEN via roelandsmeyers@hotmail.com
Lees meer over "Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen"
Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - Samen tegen armoede

Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - Samen tegen armoede

10/12/2019
Als vrouwen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontkiemt er iets moois! Drie jaar lang al ontmoeten vrouwen met een migratieachtergrond en KVLV-leden elkaar binnen het project DIVA’s Samen tegen Armoede. Samen zetten ze in op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

De DIVA’s-inspiratiegids is een must-read voor iedereen die het verenigingsleven meer inclusief wil maken en zich wil engageren voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
In de inspiratiegids worden de ervaringen van de vrouwen gebundeld en krijgt de lezer tips and tricks om zelf aan de slag te gaan om een samenwerking op poten te zetten. De publicatie toont de kracht van ontmoeting tussen vrouwen. Daarnaast lees je ook hoe vrouwen elkaar kunnen versterken en zich samen kunnen verenigen tegen armoede en sociale uitsluiting. Hoe kan een vereniging armoede bespreekbaar maken? De inspiratiegids daagt de lezer uit om stil te staan bij de toegankelijkheid van de eigen vereniging. Concrete tips en laagdrempelige gespreksmethoden helpen de lezer op weg.

Elhasbia Zayou van de Geelse vereniging Indimaj Vrouwen aan het woord:
“Wij hebben niet getwijfeld om in het project te stappen. Omdat we merken dat er veel vrouwen zijn van andere origine die KVLV niet kennen. Binnen onze eigen vereniging zetten we heel hard in op in dialoog treden en anderen leren kennen. We zagen dit als een opportuniteit om elkaar te leren kennen, om samen activiteiten te doen. Ook om de vooroordelen die er zouden zijn weg te werken op deze manier. Want dat kan je alleen maar doen als je met elkaar praat en elkaar ook de kans geeft om elkaar te leren kennen.”

Wat voorafging…
In 2016 namen het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met Vaart, Netwerk tegen Armoede en Cera samen initiatief om het thema vrouwen en armoede sterker op de kaart te zetten. We riepen het DIVA’s-project in het leven om tegemoet te komen aan twee belangrijke noden die we op het terrein zagen.
 1. We zien een bruisend verenigingsleven in Vlaanderen. Er zit beweging in de vele etnisch-culturele verenigingen én in de Vlaamse vrouwenverenigingen zoals KVLV Vrouwen met Vaart. Gedreven vrouwen alom. Toch zijn er vaak weinig onderlinge contacten tussen deze verenigingen. Er is de wil om elkaar te ontmoeten. Maar ze weten niet altijd hoe elkaar te ontmoeten. Waar elkaar te vinden. Wat met elkaar te ondernemen. Het DIVA’s-project zocht drie jaar lang naar manieren om lokaal laagdrempelige ontmoeting te stimuleren.
 2. We stellen vast dat vrouwen uit etnisch-culturele minderheden meer armoederisico’s lopen. Armoede onder personen die geboren werden buiten de EU ligt vier keer hoger dan bij personen geboren in België. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond zijn kwetsbaar, omwille van onder andere discriminatie en een arbeidsmarkt die hen naar deeltijds en precair werk toeleidt. Het DIVA’s-project wil aan community building doen. Samen staan mensen sterker. Als verenigingen samenwerken kunnen ze het netwerk van vrouwen in armoede vergroten en hen zo uit hun isolement tillen. Tegelijkertijd is het een kans voor verenigingen om te reflecteren over hoe toegankelijk zij zijn voor mensen in armoedesituaties, en wat hun rol kan zijn in het bestrijden van sociale uitsluiting. Het DIVA’s-project ondersteunt verenigingen om bottom-up manieren te ontwikkelen om het thema armoede en sociale uitsluiting te betrekken in hun activiteiten. En samen tot actie over te gaan.

In Vlaanderen kwamen op verschillende locaties samenwerkingen tot stand tussen vrouwen uit etnisch-culturele verenigingen en KVLV-groepen: onder andere in Beringen, Geel, Westerlo, Diest, Kortrijk en Dilbeek.

Lees meer over "Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - Samen tegen armoede "
Eerste belangrijke stap in aanpak schuldindustrie

Eerste belangrijke stap in aanpak schuldindustrie

5/12/2019
Het Netwerk tegen Armoede reageert tevreden over het wetsvoorstel dat uitwassen van de schuldindustrie aan banden legt en beperkingen invoert voor inningskosten en meer financiële ademruimte moet geven aan mensen met betalingsproblemen. Dat dit unaniem werd goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie, wijst op een breed politiek draagvlak. Toch houden we nog een slag om de arm. Na de goedkeuring door de commissie is de lobbymachine incassobureau's en gerechtsdeurwaarders in achte geschoten. We hopen en rekenen erop dat het voorstel overeind blijft bij de plenaire stemming De Kamer.

Er komt onder meer een plafond op de inningskosten die kunnen aangerekend worden. Voor een factuur tot €270 is dat maximaal €40, en boven dat bedrag een procentuele kost. Telefonische afspraken moeten verplicht op papier bevestigd worden en de betalingstermijn wordt op 30 dagen gebracht. Ook belangrijk is dat gerechtsdeurwaarders en advocaten voortaan onder toezicht staan van de FOD Economie.

Hiermee worden belangrijke stappen vooruit gezet in de beteugeling van de schuldindustrie. 

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Eerste belangrijke stap in aanpak schuldindustrie"
Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof?

Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof?

4/12/2019
Op 4 december was collega Nele Schroyen te gast bij deBuren voor een MO*talk over onderwijsongelijkheid. Ook te gast waren de Nederlandse onderzoeksjournaliste Anja Vink en Open-VLD politica Sihame El Kaouakibi. Gespreksleider Gie Goris leidde het thema in, dat niet toevallig brandend actueel was; de PISA-resultaten (een onderzoek dat om de drie jaar peilt naar de vaardigheden van 15-jarigen)  waren immers hét nieuws van de dag – en die waren opnieuw niet fraai, vooral als we kijken naar de link tussen sociaal-economische status en prestaties. Sowieso is het verschil tussen de zwakste en de sterkste leerlingen in Vlaanderen groter dan gemiddeld, maar bovendien wordt dat verschil in score mee verklaard door kansarmoede. Terwijl het streefdoel van onderwijs precies moet zijn om die ongelijkheid te overbruggen, en die verschillen uit te wissen.

Voer voor een gesprek, dus. Want hoe pakken we dat aan? Anja Vink deelde inzichten uit haar internationaal onderzoek, met voorbeelden van regio’s waar men er wél in geslaagd is om die situatie om te buigen. Nele sprak vanuit de ervaringen en standpunten die ze verzamelde vanuit haar overleg met mensen uit de verenigingen. En Sihame El Kaouakibi, die aansloot meteen na een zwaar uitgelopen parlementaire zitting o.a. over PISA, vulde aan waar ze politiek mee het verschil wil maken. Ze spraken over inschrijvingsrecht en voorrangsregels, over ondersteuning van leerkrachten, over het geld dat naar onderwijs gaat (natuurlijk) en waaraan dat best besteed wordt, over het belang van thuistaal versus het Nederlands, over welbevinden…

Dé oplossing is niet gevonden, maar het was wel hartverwarmend om te horen dat de bezorgdheden van ouders en jongeren in armoede gedeeld worden, ook internationaal, en ook hier in de Vlaamse politiek. Samen op weg naar een betere score over 3 jaar?!

Lees het artikel in in de winterspecial van Mo*Magazine.

Herbeluister de integrale Mo*Talk over onderwijs en ongelijkheid.

Lees meer over "Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof?"
Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week

Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week

22/11/2019

De dagen worden korter en kouder. Dat betekent dat De Warmste Week in aantocht is. In heel Vlaanderen worden her en der acties gevoerd om de Goede Doelen te ondersteunen door extra geld in het laatje te brengen.

Dit jaar gaat De Warmste Week echter verder, en roepen we iedereen op om wat tijd te geven; voor en tijdens De Warmste Week en zo kennis te maken met het vrijwilligerswerk. De mogelijkheden zijn bijna oneindig en erg divers: je kan gaan voorlezen, weides winterklaar maken, zorg dragen voor mensen met een beperking, een sportactiviteit begeleiden,…. voor elk wat wils.

Het hele palet aan mogelijkheden vindt u op www.dewarmsteweek.be

In elke organisatie staat er iemand klaar om je te ontvangen: een peter of een meter, die vrijwilliger of medewerker die ervoor zorgt dat jij je meteen thuis voelt.

Niet aarzelen, maar doen, en laat zien dat de Vlaming een warm hart heeft die met plezier een deel van zijn schaarse tijd geeft om goed te doen.

Meer informatie vind je hier.


Lees meer over "Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week"
Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig

Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig

21/11/2019
Het Netwerk tegen Armoede steunt het protest tegen de besparingen in het sociale middenveld en cultuur. Dit zet veel kwetsbare mensen én honderdduizenden vrijwilligers in de kou, terwijl vzw's en cultuurorganisaties ook een hefboom zijn voor tewerkstelling en maatschappelijk engagement. Dat krijgt nu zware klappen. Op 5 december komt een grote manifestatie tegen deze besparingen, die ook de openbare omroep treffen. In die week zullen organisaties van zich laten horen, met acties, manifestaties en optredens onder het motto 'Vuurwerk', want een warme samenleving heeft een sterk middenveld nodig.

Lees de open brief in De Morgen.

Alle info over de campagne vindt u hier.
Lees meer over "Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig"
Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken

Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken

13/11/2019
Hoe betrekt een lokale overheid kwetsbare burgers bij haar lokale hulp- en dienstverlening? De VVSG bundelde 10 praktijken die hun aanbod afstemmen op de noden en verwachtingen van gebruikers zelf. Netwerk tegen Armoede verzorgde samen met De Zuidpoort, een van onze Gentse verenigingen, de uitleiding.

Download hier de publicatie.
Lees meer over "Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken"
Armoedebarometer kleurt donkerrood

Armoedebarometer kleurt donkerrood

13/11/2019
Alle armoedecijfers staan op rood in Vlaanderen en dat is zonder meer alarmerend, zeker wanneer deze regering het armoedeprobleem onder mat lijkt te willen schuiven. De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 10,4%, en dit na zoveel jaren armoedebeleid; de kinderarmoede steeg tot 15%; het aantal leefloners blijft stijgen tot meer dan 41.000 Vlamingen; de wachtlijst voor sociale woningen blijft aangroeien tot 154.000 wachtenden; de voedselbanken breken alle records: 160.000 mensen vroegen een voedselpakket; meer dan 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede; de uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw; de klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen; de leefkosten (voor energie, openbaar vervoer, …) blijven stijgen; …
 
De 12de Armoedebarometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid.
De 12de Armoedebarometer toont tegelijkertijd aan dat de afwezigheid van stevig beleid armoede doet stijgen. Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen. Integendeel, er zijn meer bestraffende dan structurele maatregelen.
 
Het Vlaamse regeerakkoord negeert niet enkel deze rode lichten, het is bovendien een opsomming van maatregelen om de eigen verantwoordelijkheid te verbergen. Het sanctioneert in plaats van armoede aan te pakken.
 
 • Er zijn geen doelen meer. Zo kunnen de ministers ook niet afgerekend worden op hun beloften en afspraken. Maar zonder doelen heeft deze regering ook geen ijkpunt meer.
 • Er komt een andere definitie van armoede. Uit de warrige toelichting van minister-president Jambon op Terzake[1] blijkt vooral de bekommernis om te tonen hoe goed het hier in Vlaanderen gaat. Als het hier goed gaat, moet je ook niets meer doen. Besparen gebeurt wel, zelfs op de kinderbijslag. Zo worden grotere gezinnen extra getroffen. Ook het openbaar vervoer wordt getroffen, vervoersarmoede kan enkel toenemen.
 • Het regeerakkoord bevat een reeks maatregelen om wachtlijsten te doen verminderen. Kleinere wachtlijsten betekenen voor deze regering lagere armoedecijfers. Dit doen ze niet met meer investeringen, maar wel met het verhogen van drempels. De reeks maatregelen om de wachtlijst voor een sociale woning uit te zuiveren spreekt boekdelen. Muren worden gezet rond sociale woningen: de lokale binding sluit mensen tientallen jaren uit;  sociale huurders worden verdacht van fraude; taal- en werkvereisten worden voorwaarden voor een sociale woning; …
 • Zo scheidt het regeerakkoord het kaf van het koren: enkel ‘goede’ mensen in armoede krijgen sympathie en verdienen ondersteuning . De andere, de ‘slechte’ mensen in armoede, zij die niet hun best doen, krijgen sancties en beperkingen. Handhaving staat voorop. De arme is zelf verantwoordelijk voor zijn armoede. Vooral mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd. Zelfs een sociale woning is hen niet gegund.
 • Het regeerakkoord legt bijna alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten, maar er is geen woord over de bijkomende middelen en ruimte voor een gemeentelijk armoedebeleid. De gemeenten zullen zonder duidelijk kader, middelen en kompas het zelf moeten doen.
 • Het Vlaams regeerakkoord is een slag in het gezicht van velen die hard werken om een warme samenleving te creëren. Participatie dreigt geïnstrumentaliseerd te worden, advisering wordt herleid tot pure individuele consultaties op consultatieplatformen, vrijwilligerswerk dreigt herleid te worden tot enkel caritatief werk. Hiermee wil deze regering de stem van velen smoren in een chaos van individuele opmerkingen. Zo verdwijnt armoede uit het gezichtsveld en dreigt armoede herleid te worden tot anekdotische en individuele verhalen.
 • Door enkel nog in te zetten op jobs, jobs, jobs wordt haar verantwoordelijkheid beperkt tot het activeren van mensen via onder meer een fiscale tegemoetkoming en handhaving. Wie niet meekan wacht de verplichte gemeenschapsdienst.
 
De zorg voor mensen in armoede is blijkbaar weinig belangrijk. Wie arm is, is schuldig verklaard en zal het voelen.
 
De Armoedebarometer van Decenniumdoelen brengt opnieuw rode cijfers. Tegelijkertijd schuift deze Armoedebarometer oplossingen naar voor. Rode cijfers zeggen immers dat er harder gewerkt moet worden, vooral door onze regeringen. Vlaanderen en België moeten dus beter hun best doen.

Meer info vindt u hier.

Lees meer over "Armoedebarometer kleurt donkerrood"
Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!

Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!

6/11/2019
Good Gifts pakt dit eindejaar uit met een originele geschenkformule, waarbij u aan uw dierbaren een origineel cadeau schenkt én een goed doel steunt. Netwerk tegen Armoede is een van de goede doelen die uw steun kunnen krijgen.

Hoe werkt het?

Via de website (www.goodgift.be) bestelt u een Goodgift voor een bedrag naar keuze. U ontvangt de Goodgift als digitale bon (gratis) die u zelf print, of in een mooie cadeauverpakking die u per post ontvangt (voor de meerprijs van €5). Geef deze aan de gelukkige ontvanger en zij/hij/hen kiest zelf een goed doel dat zij/hij/hen belangrijk vindt. Achteraf stort u, als gever, het bedrag rechtstreeks aan dit gekozen goed doel. Het goed doel ontvangt de volledige donatie. Goodgift rekent geen extra kosten aan.

We zijn blij en dankbaar dat Good Gift ook de structurele strijd tegen armoede in de verf wil zetten door ons als goed doel naar voor te schuiven. Uw steun kunnen we goed gebruiken om het beleid wakker te schudden, rechten van mensen in armoede juridisch af te dwingen of samenwerkingen met bedrijven op te zetten om zowel consumenten als werknemers in armoede vooruit te helpen.

Alle info over onze initiatieven vindt u op www.netwerktegenarmoede.be.

Een Good Gift bestellen? Surf naar www.goodgift.be
Lees meer over "Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!"
Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

15/10/2019
Guy Malfait en Marijke Decuypere van ATD Vierde Wereld schreven een boek over het leven aan de onderkant van de armoedegrens. Waar mensen voortudrend op drempels en obstakels botsen en tegen muren aanlopen. Maar ook veel veerkracht en creativiteit een de dag leggen om toch te kunnen overleven in armoede. Zoals Kevin, die op school de foto's van zijn bezoek aan de Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij op safari naar Kenia is geweet. Of Lucy, die ondanks haar eigen miserie Emiel aan een referentieadres helpt en zelfs nog geld voor een straatbibliotheek weet in te zamelen. Maar het boek gaat ook en vooral hoe de grondrechten van deze mensen voortdurend met voeten worden getreden. Een schending van mensenrechten waar we ons niet mogen bij neerleggen.

Bestel het boek hier.

Beluister het interview met Guy Malfait en ervaringsdeskundige Francine Van Beneden in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter