Terug

Bronnen

Externe bronnen

De Norre, J., Havermans, N., & Groenez, S. (2019). Studiekosten in eerste graad van het secundair onderwijs.

Gezinsbond (2022). Eerste graad kost 1309 euro: tijd voor een maximumfactuur voor het secundair onderwijs. Geraadpleegd via goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/geldzaken/maximumfactuur-secundair-onderwijs

Het Laatste Nieuws (2021). Jeugdwerk Vagevuur pioniert met mentale hulpverlening: “Therapeut legt contact met jongeren in eigen omgeving. Geraadpleegd via hln.be/lokeren/jeugdwerk-vagevuur-pioniert-met-mentale-hulpverlening-therapeut-legt-contact-met-jongeren-in-eigen-omgeving~a597a5c7

Coene, J. (2022). Armoede en sociale uitsluiting ontcijferd. In Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2022/Coene, J.[edit.]; et al. (pp. 387-483).

Jeugdhulp (2022). Intersectoraal jaarverslag. Geraadpleegd via jaarverslagjeugdhulp.be/kerncijfers/wie-krijgt-hulp

Koning Boudewijnstichting (2022). Barometer digitale inclusie. Geraadpleegd via kbs-frb.be/nl/barometer-digitale-inclusie-2022
KULeuven (2021). Armoede en vrijetijdsbesteding. Geraadpleegd viavrt.be/nl/over-de-vrt/prestaties/onderzoeksresultaten

Mobiel 21 (2021). Onderzoek vervoersarmoede. Geraadpleegd via mobiel21.be/m21-onderzoekt/onderzoek-vervoersarmoede-januari2021

NAPAR-coalitie (2022). Prioritaire actievoorstellen van de NAPAR Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Geraadpleegd via naparbelgium.org/wp-content/uploads/2022/04/memorandum-NAPAR-Coalitie-2020-NL.pdf

Netwerk Duurzame Mobiliteit (2023). Memorandum 2024 - 3 sleutels voor duurzame mobiliteit. Geraadpleegd via duurzame-mobiliteit.be/memorandum-2024

Provinciaal Onderwijs Antwerpen (2022). Jaarrapport 2021 provinciaal onderwijs Antwerpen. Geraadpleegd via provincieantwerpen.be/content/dam/provant/doe/provinciaal-onderwijs-antwerpen/documenten-poa/Jaarverslag%20APB%20POA%202021.pdf

Recht Op (2022). Op zoek naar een brug tussen jongeren in armoede en psychische hulp. Geraadpleegd via recht-op.be/images/pdf/brug-jeugdwerk-ggz.pdf

SAAMO (2020). De digitale kloof moet gedicht. Geraadpleegd via saamo.be/dicht-de-digitale-kloof

Sociaal.Net (2022). Arm maakt ziek, ziek maakt arm. Geraadpleegd via sociaal.net/achtergrond/arm-maakt-ziek-ziek-maakt-arm

StatBel (2022). AROPE EU2030 - Risico op armoede of sociale uitsluiting. Geraadpleegd via statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting

Statbel (2023). Materiële en sociale deprivatie. Geraadpleegd via statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-en-sociale-deprivatie

Uit De Marge (2021). De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Geraadpleegd via uitdemarge.be/wp-content/uploads/2021/07/DOSSIER_De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties_mei2021.pdf

Welzijnszorg (2022). Allemaal digitaal?! Campagnedossier 2022. Geraadpleegd via welzijnszorg.be/allemaal-digitaal

Welzijnszorg (2022). Ontspanning is een basisrecht. Geraadpleegd via
armoedeuitsluiten.be/wp-content/uploads/2022/05/WELZ_DossierPAU_2022_BrochureA5_online-1.pdf

Bronnen in tekst

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.