# Nieuws

Digitale uitsluiting

01/02/2019

De Koning Boudewijnstichting heeft een tweede projectoproep rond armoede gelanceerd, met als thema ‚'Digitale uitsluiting‚'. De oproep wil projecten ondersteunen die de toegang tot digitale media en het gebruik en de kennis ervan willen bevorderen bij ...

Lees meer
# Nieuws

Forum over toekomst sociale zekerheid op 28 februari in Brussel

01/02/2019

Naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de FOD Sociale Zekerheid twee fora. Een eerste vindt plaats op 28 februari bij de FOD in Brussel en focust op ‚'Een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een k ...

Lees meer
# Nieuws

Nieuwe regels voor nieuwe huurovereenkomsten

01/02/2019

Sinds 1 januari is het nieuwe huurdecreet van toepassing, met een aantal belangrijke wijzigingen, waaronder de verhoging van de huurwaarborg van 2 naar 3 maand en aanpassingen van de opzegregelingen. De nieuwe decreet is enkel van toepassing voor ...

Lees meer
# Nieuws

Intervisie voor werkers rond zelfzorg: omgaan met stress en overbevraging

29/01/2019

Werkers van verenigingen zijn van harte uitgenodigd op de intervisie van maandag 25 februari 2019 Op vraag van de deelnemers uit vorige intervisies buigen we ons deze keer op het thema ‚'Zelfzorg: Hoe ga je als werker om met overbevraging en s ...

Lees meer
# Nieuws

Juridische info en advies over vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, ...

29/01/2019

Heel wat verenigingen krijgen steeds meer vluchtelingen, asielzoekers of mensen zonder wettig verblijf over de vloer. Hun situatie is vaak complex, de procedures waar ze in zitten evenzeer. Het is niet altijd duidelijk wat hun precieze rechten zijn. ...

Lees meer
# Nieuws

#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel

29/01/2019

Vanuit Decenniumdoelen, waar het Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt, worden voorstellen vanuit verschillende sociale en armoedeorganisaties gebundeld om de strijd aan te binden met armoede. Op 16 februari, tijdens een groot startmoment, worden ...

Lees meer
# Nieuws

Overlegdag: vernieuwde dienstverlening VDAB en schulden (21 februari bij Netwerk)

29/01/2019

Onze volgende overlegdag met verenigingen vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 bij Netwerk tegen Armoede (Aroma-gebouw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel). We starten met onthaal vanaf 9u30. De werkgroepen gaan door van 10u tot 12u30. Jullie ...

Lees meer
# Nieuws

POD Maatschappelijke Integratie zoekt ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

29/01/2019

De POD Maatschappelijke Integratie werft een aantal ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting aan. Solliciteren kan tot 13 februari via deze link. Hier vind je alle info.

Lees meer
# Nieuws

Provincies in cijfers

29/01/2019

Interessante databank met cijfergegevens uit de verschillende provincies. Kerncijfers over verschillende thema‚'s zijn hier terug te vinden per stad of gemeente. Heel interessante informatiebron dus voor onze verenigingen. Hier vind je de d ...

Lees meer
# Nieuws

Restaurantdagen Filet Divers op 29 en 30 maart in Antwerpen

29/01/2019

Filet Divers organiseert op 29 en 30 maart zijn jaarlijkse restaurantdagen. Je kunt van 18 tot 19.30 uur genieten van een heerlijk buffet. De bar blijft open tot 22 uur. Inschrijven kan hier of via info@filetdivers.be.

Lees meer
# Nieuws

Save the date: studiedag rond basisbereikbaarheid op 29 maart in Vlaams Parlement

29/01/2019

Op 29 maart organiseren TreinTramBus, Mobiliteitsraad Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag over basisbereikbaarheid in het Vlaams Parlement. In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren rond die basisbereikbaarheid: de opmaak van ...

Lees meer
# Nieuws

Straat Wezen: expo van JongGentinActie van 6 tot 10 februari in Smak

29/01/2019

Uit gesprekken met de jongeren van JongGentinActie bleek een groot knelpunt waar ze allemaal veel en lang mee worstelen: de zoektocht naar een woning. Dat heeft grote gevolgen voor hun levenskwaliteit, op allerlei vlakken. Samen met het Jean-Jacques ...

Lees meer
# Nieuws # Aanbeveling # Recht # Schulden

Lange wachttijden schuldbemiddeling kunnen schuldensneeuwbal in gang zetten

19/01/2019

Diensten schuldbemiddeling van Ocmw's kennen soms lange wachttijden. Een groot probleem voor mensen die met schulden kampen.

Lees meer
# Nieuws # Recht

Lange wachttijden schuldbemiddeling kunnen schuldensneeuwbal in gang zetten

19/01/2019

Diensten schuldbemiddeling van Ocmw's kennen soms lange wachttijden. Een groot probleem voor mensen die met schulden kampen. Hoe langer de wachttijd hoe groter de kans dat schulden heel snel oplopen en mensen de speelbal worden van ...

Lees meer
# Nieuws

Inspiratiedag Sociale Kruideniers op 18 februari in Gent

17/01/2019

Vlaanderen kent een stijgend aantal sociale kruideniers. In 37 % van de gemeenten is er al een actief. Sociale Kruideniers Vlaanderen organiseert op 18 februari een inspiratiedag waarin alle mogelijke vragen rond het thema aan bod komen. Wat is een ...

Lees meer
# Nieuws

Sociaal.net in het nieuw

17/01/2019

Sociaal.net, dé nieuwssite voor sociale professionals, is volledig vernieuwd. Met een nieuwe lay-out, nieuwe rubrieken én nog meer boeiende en diepgravende reportages, interviews, analyses en opinies. Meer dan de moeite waard om de vernieuwde site t ...

Lees meer
# Nieuws # Onderwijs

Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

16/01/2019

Half januari zitten op heel wat scholen nog altijd leerlingen in de klas zonder schoolboeken. Reden? Hun ouders slagen er niet in om de schoolfactuur te betalen of zitten nog met schulden van voorgaande schooljaren. Een pak ouders slaagt er niet in ...

Lees meer
# Nieuws # Aanbeveling # Schulden # Recht

Fiscus duwt mensen nog dieper de put in door blinde schuldinvordering

14/01/2019

Mensen die door tijdelijke of structurele financiële problemen er niet in slagen om hun belastingen tijdig te betalen, worden door de fiscus nog dieper in de put geduwd, zo blijkt uit een rapport van de Federale Ombudsman.

Lees meer
# Nieuws # Recht

Fiscus duwt mensen nog dieper de put in door blinde schuldinvordering

14/01/2019

Mensen die door tijdelijke of structurele financiële problemen er niet in slagen om hun belastingen tijdig te betalen, worden door de fiscus nog dieper in de put geduwd, zo blijkt uit een rapport van de Federale Ombudsman. Terwijl de overheid net ...

Lees meer
# Nieuws # Werk

Een versnelde degressiviteit stort nog meer werkzoekenden in armoede en is ineffectief

11/01/2019

De discussie rond de arbeidsdeal lijkt politiek in de laatste meters voor de eindmeet beland. Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en ACV maken zich grote zorgen, in het bijzonder door het ideologische opbod dat nu bezig is rond de degressiviteit ...

Lees meer
# Nieuws

Gezocht op Startdag: Korte citaten voor VVSG-video

11/01/2019

Vanaf februari doet VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) een toer door Vlaanderen, met een vorming voor alle leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (het vroegere sociaal comité binnen de Ocmw-raad). Via een video willen z ...

Lees meer
# Nieuws

Projectvergadering Energie en Armoede: 25 januari

11/01/2019

Op 25 januari schiet de werkgroep Energie en Armoede het nieuwe jaar op gang met een feestelijke vergadering, met boeiende sprekers en als afsluiter lekkere hapjes. Sprekers zijn Yvan Peeters (wonen), Koen Devroey (welzijn) en Roel Vermeiren ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede

Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

09/01/2019

Inkomen en huisvesting. Dat zijn de twee basisbehoeften waar mensen in armoede zich het meeste zorgen om maken. Die conclusie komt uit de jaarlijkse bevraging die het Netwerk tegen Armoede rond de jaarwisseling houdt bij zijn 58 verenigingen waar ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Gebrek aan herverdeling vergroot armoederisico voor lagere middenklasse

08/01/2019

Het fiscale en sociale vangnet in ons land werkt nog altijd herverdelend, gelukkig maar, maar wel een heel stuk minder dan vroeger. Dat blijkt uit een studie van KU Leuven in opdracht van Decenniumdoelen en denktank Minerva. Er wordt teveel ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

Gebruik leegstaande gebouwen voor huisvesting daklozen

08/01/2019

Brussels Platform Armoede voerde vandaag samen met het Gemeenschappelijk Daklozenfront actie om leegstaande gebouwen te gebruiken voor huisvesting van daklozen. Ook deze winter moeten veel daklozen overleven op straat en/of hun toevlucht zoeken in ...

Lees meer
# Nieuws

Op zoek naar ondersteuning voor jouw tijdschrift?

08/01/2019

Henri Lejeune is een driekoppig boekenmakerscollectief met een vormgever, fotograaf en journalist. Samen maken ze boeken, magazines en websites over onderwerpen die ertoe doen. Sinds dit jaar maken zij het magazine van Vierdewereldwerking Ons Huis ...

Lees meer
# Nieuws # Werk

Werken en toch in armoede leven

04/01/2019

Werken en toch in armoede leven, het bestaat ook in ons land. Je hoort vaak zeggen dat werk de snelste uitweg uit armoede is. De realiteit op de arbeidsmarkt geeft een heel ander beeld. Naar schatting 5 % van de werkenden leeft toch in armoede. Een ...

Lees meer
# Dossiers # Mobiliteit

Armoede en vervoer

01/01/2019

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de sociale uitsluiting van mensen in armoede in Vlaanderen

Lees meer
# Dossiers # Nieuws # Aanbeveling # Cultuur, sport, jeugdwerk

Hoe doe je aan vrijetijdsparticipatie samen met mensen in armoede?

27/11/2018

De lokale verkiezingen zijn achter de rug. Nieuwe (cultuur)beleidsnota's moeten worden geschreven, lokale netwerken evalueren de voorbije bestuursperiode en schrijven een nieuwe afsprakennota. Het beleid en de uitrol van de Uitpas wordt herbekeken en krijgt opnieuw vorm. Wie mensen in armoede mee wil laten nadenken, moet hun eigen ervaring laten spreken: hoe kan ik vanuit die eigen ervaring constructief meepraten en mee nadenken?

Lees meer
# Nieuws # Dossiers # Aanbeveling # Hulp- en dienstverlening # Lokaal beleid

Overbruggen richting kwetsbare gezinnen

27/11/2018

Vandaag stelde Buurtwerk 't Lampeke de documentaire en het rapport van het project 'Overbruggen' voor, een onderzoek naar de rol van brugfiguren en brugorganisaties om bruggen te slaan naar de buitenwereld.

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.